02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

ระบบจัดการน้ำครบวงจร

บริการออกแบบ ติดตั้ง และ ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ครบวงจร

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ (มหาชน) จำกัด ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบและควบคุมดูแล ซ่อมแซม ระบบจัดการน้ำแบบครบวงจร ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ครบวงจร ดำเนินงานโดยทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบจัดการน้ำ ระบบสำรองน้ำ มากกว่า 45 ปี เพื่อการเป็นผู้นำด้าน Water Solutions แบบครบวงจร

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ เรามุ่งเน้นการบริการตั้งแต่ออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ ควบคุมดูแล รวมไปถึงซ่อมแซม ตรวจปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ และ ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ หรือที่เรียกว่า Water Recycling ให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ โดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ด้านระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ของพรีเมียร์ โพรดักส์
(3 รายการ)

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำเสีย
เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Water Recycling)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ
(Water Treatment System)