02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริการล้างถังเก็บน้ำ ถังสำรองน้ำ

บริการล้างทำความสะอาด ถังเก็บน้ำ ถังแซท

Premier Product มีบริการล้างถังเก็บน้ำ ถังแซท ถังสำรองน้ำทั้งขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส ถังน้ำสำหรับใช้บริโภคควรทำความสะอาดอย่างน้อยทุก 6 เดือน หากไม่มีการล้างถังน้ำเลย สิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เล็ดรอดเข้าไป จะเจริญเติบโตเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ทำให้น้ำประปาปนเปื้อนสิ่งสกปรกโดยไม่รู้ตัว ถังเก็บน้ำมักเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำไม่ได้มาตรฐาน (จากการแนะนำประปานครหลวง)

รายละเอียดสินค้า

บริการล้างถังเก็บน้ำ

 

บริการล้างถังเก็บน้ำดี สำหรับ บ้านพักอาศัย

บริการทำความสะอาด ระบบสำรองน้ำ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม คอนโดมิเนียม และอาคารสำนักงาน

(งานที่อับอากาศ)

ใช้ปืนแรงดันสูงฉีดล้างภายในถังสำรองน้ำ

มั่นใจในคุณภาพและบริการของเรา เพราะเรามีทีมงานผู้ชำนาญการซึ่งได้ ผ่านการ

อบรมการปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

สินค้าแนะนำอื่นๆ