02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
ระบบบำบัดน้ำเสีย
ถังบำบัดน้ำเสีย AMC

ถังบำบัดน้ำเสีย AMC

ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดเติมอากาศ ที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับน้ำเสียที่ค่อนข้างคงที่ โดยระบบเลี้ยงตะกอนแบบผสมสมบูรณ์ (Completely Mixed Activated Sludge : CMAS) ด้วยความเชียวชาญในการออกแบบระบบบำบัด ได้พัฒนาระบบ AMC ให้เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียโดยใช้พื้นที่น้อย และเป็นระบบ Package ที่ประสิทธิภาพสูง

รหัสรุ่น
ความจุ (ลิตร)
.
AMC-20
20 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-25
252 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-30
30 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-40
40 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-50
50 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-60
60 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-70
70 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-80
80 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-90
90 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-100
100 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-110
110 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-120
120 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-130
130 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-140
1400 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-150
150 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-160
160 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-180
180 ลบ.ม./วัน
.-
AMC-200
200 ลบ.ม./วัน
.-

รายละเอียดสินค้า

ผลิตจากพลาสติกเสริมแรงด้วยใยแก้ว (FRP)

แข็งแรง ทนทาน รองรับแรงอัดได้ดี

ผ่านการออกแบบความแข็งแรงของโครงสร้างถังด้วยโปรแกรม Finite Element

น้ำทิ้งออกจากระบบผ่านมาตรฐานน้ำทิ้งที่ราชการกำหนด

ประโยชน์ของสินค้า

ใช้สำหรับบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับอาคารที่มีปริมาณน้ำเสียในแต่ละช่วงเวลาของวันสม่ำเสมอ และมีระบบรวมอยู่ในชุดเดียวกัน ทำให้ประหยัดพื้นที่ ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในสำนักงาน โรงงาน โรงพยาบาล และโรงเรียน


รางวัลและการรับรองมาตรฐาน

รับประกัน 1 ปี

ISO 9001:2015


สินค้าแนะนำอื่นๆ