02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริการตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งตามบ้านเรือนหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น คุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์

รายละเอียดสินค้า

บริการให้คำปรึกษาปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียทุกระบบ

บริการแนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย

บริการจัดหาอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

บริการซ่อมถังบำบัดน้ำเสียชนิดไฟเบอร์กลาส ที่แตก หรือชำรุด

บริการซ่อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ

บริการสำรวจเพื่อออกแบบแก้ไขระบบฯ

บริการจัดหาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น มีเดีย ท่อจ่ายอากาศ จุลินทรีย์ (EBM)

สินค้าแนะนำอื่นๆ