02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริการตรวจสอบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ (มหาชน) จำกัด ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนการเริ่มเดินระบบ (Start up) ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการที่ ได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เลขทะเบียน ร-314) รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

งานบริการระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็ก และงานบริการระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดใหญ่ ของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ ควบคุมดูแลการทำงานด้วยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญที่จะคอยตรวจเช็ค วิเคราะห์การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จนไปถึงซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้งานบริการระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็ก ของเรามีประสิทธิภาพสูงเนื่องจากเราทราบรายละเอียดต่างๆในทุกขั้นตอน และ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ ยังมีบริการจัดหาอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย บริการซ่อมอุปกรณ์ ซ่อมถังบำบัดน้ำเสียที่แตกหรือชำรุด พร้อมจัดหาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น มีเดีย ท่อจ่ายอากาศ จุลินทรีย์ (EBM)

รายละเอียดสินค้า

งานบริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย แบบครบวงจร

• บริการให้คำปรึกษาทั่วไปในการบำบัดน้ำเสีย
• บริการเริ่มเดินระบบและควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามหลัก
• บริการงานวิศวกรรมสุขาภิบาล
• บริการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
• บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
• อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

สินค้าแนะนำอื่นๆ