02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
PREMIER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED

บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร ขนาดใหญ่

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ (มหาชน) จำกัด ให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดใหญ่ตลอดจนการเริ่มเดินระบบ (Start up) ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและยังมีบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียโดยห้องปฏิบัติการที่ ได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เลขทะเบียน ร-314) รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

 

รายละเอียดสินค้า

บริการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียครบวงจร

 

งานบริการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ ของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ ควบคุมดูแลการทำงานโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญและวิศวกรเฉพาะด้านที่จะคอยตรวจเช็ค วิเคราะห์การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง จนไปถึงซ่อมแซม ระบบบำบัดน้ำเสีย ทำให้งานบริการระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพสูง บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ ยังมีบริการจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ในอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย บริการซ่อมแซมอุปกรณ์ ซ่อมถังบำบัดน้ำเสียที่แตกหรือชำรุด พร้อมจัดหาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น มีเดีย ท่อจ่ายอากาศ จุลินทรีย์ (EBM)

สินค้าแนะนำอื่นๆ