02-301-2223 sale@pp.premier.co.th
09/09/2020

(ไทย) พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน” เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

(ไทย) ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี , นายประลอง ดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกผู้แทนราษฎร จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดงานและร่วมเสวนาในงานสัมมนาเรื่อง “ประชารัฐร่วมใจ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ ลุ่มน้ำท่าจีน” ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมควบคุมมลพิษ ทั้งนี้ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในลุ่มน้ำท่าจีนที่เกิดจากสถานประกอบการและแนวทางการบำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำทิ้งเป็นไปตามกฎหมายกำหนด

ทั้งนี้บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด มหาชน ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำเรื่องการจัดการน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียแบบครบวงจร ได้รับโอกาสเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้โดยมี นายปกรณ์ สุขุม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) และดร.อนิวัตติ์ เอกา รองกรรมผู้จัดการ งานวิศวกรรม ได้นำนวัตกรรมการจัดการน้ำแบบครบวงจรรูปแบบใหม่นำเสนอในงานนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน