ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน Premier Products
  ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน

 สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ พร้อมจัดส่งสินค้าโดยตรงถึงบ้านคุณ

 สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ พร้อมจัดส่งสินค้าโดยตรงถึงบ้านคุณ

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส บิ๊กแท้งค์ เหมาะสำหรับอาคารขนาดกลาง/ใหญ่ และโรงงาน

 
พรีเมียร์ โพรดักส์ ช่วยเหลือชุมชนบ้านโรงกุ้ง มอบถังบำบัดน้ำเสีย พรีเมียร์ โพรดักส์ ช่วยเหลือชุมชนบ้านโรงกุ้ง มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องต้นแบบชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ วิจัยสถาปัตยกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ทั้งนี้ คุณเดชา แก้วพฤหัสชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar นวัตกรรมใหม่ของถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งด้านล่างของถัง เป็นระบบเกรอะกรองไร้อากาศ (Anaerobic Treatment) ส่วนด้านบนเป็นระบบบำบัดแบบผสมผสาน ด้วยกระบวนการ Photosynthesis ทำให้ มีประสิทธิภาพการบำบัดดีขึ้น เทียบเท่ากับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ โดยถังบำบัดไม่มีการใช้ไฟฟ้า ให้กับชุมชนบ้านโรงกุ้ง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงานชุมชนสหกรณ์เคหะสถานบ้านโรงกุ้งมั่นคง โดยมีคุณบุญล้อม ฮกเหลี่ยม เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบ ดังกล่าว ประมวลภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประมวลภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) พี.พี. เข้าร่วมจัดแสดงงานสถาปนิก 58 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนาม พี.พี. ได้เข้าร่วมจัดแสดงงานสถาปนิก 58 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งและวัสดุก่อสร้างล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ยังเป็น 1 ใน 19 สถานประกอบการ จาก ทั่วประเทศที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น จากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้นแบบ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อย่าพลาด! เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงานสถาปนิก’ 59 ใหญ่ที่สุด อย่าพลาด! เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงานสถาปนิก’ 59 ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้ ชื่อ :“BACK TO BASIC สู่สามัญ” ของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ณ บูธเลขที่ S301 Zone SANITARYWARE Hall 3 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เริ่มวันที่ 14 ก.พ. 2556 โครงการ รักษ์ป่า...รักษ์น้ำ ปลูกป่า สร้างฝาย จ. ปราจีนบุรี พนักงานชาวพรีเมียร์ โพรดักส์ และเพื่อนพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กว่า 100 คน ร่วมโครงการ "รักษ์ป่า...รักษ์น้ำ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อรักษาป่า และพื้นที่ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ สวนป่าระเบาะเกตุ วันที่ 8 มิถุนายน 2556 สัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program” สัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program” วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) โครงการคนละไม้ คนละมือ โครงการพระราชดำริ รักในหลวงต้องแสดงออก ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขต 2 จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนายการฝ่ายจัดการน้ำ ท่านชลธร ปั่นเจริญ ที่ศูนยได้มีการจำหน่ายถงน้ำประเภทดีแท๊งก์ ขนาด 1500 ลิตรและ 1000 ลิตร พร้อมกับถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร มากว่า 2 ปีแล้ว
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ข้อมูลองค์กร
 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 
ข้อมูลทางการเงิน
 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 
แบบ 56-1
 
รายงานประจำปี
 
การประชุมผู้ถือหุ้น
 
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 
หนังสือชี้ชวน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
 
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 
ข่าวที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
 
การแจ้งเบาะแส
 
วิดีโอ พรีเซนเทชั่น
 
ประวัติและการประกอบธุรกิจของบริษัท
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 
โครงสร้างองค์กร
 
คณะกรรมการบริษัท
 
เลขานุการบริษัทและผู้ตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริษัท/บริษัทย่อยและอื่นๆ
 
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 
นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
 
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
 
 
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ตรวจสอบ,ปรับปรุง,แก้ไขและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงการบริการติดตั้งซ่อมแซมถังสำรองน้ำทุกชนิด

รายละเอียด

ตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียหรือถังบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งตามบ้านเรือนหรือหน่วยงานต่างๆ ควรทำการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น หรือคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

ปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับปัญหาถังบำบัดแตก ปัญหาถังบำบัดรั่ว ปัญหาคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐานหรือถังบำบัดมีขนาดเล็กเกินไปกับจำนวนการใช้งาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

ติดตั้งและซ่อมแซมถังสำรองน้ำ

บริการติดตั้งถังสำรองน้ำ ซ่อมถังน้ำแตกหรือรั่ว และบริการล้างถังสำรองน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับถังสำรองน้ำ โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์

ล้างถังเก็บน้ำ ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

บริการ

บริการตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. บริการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล ตามบ้านพักอาศัย และหน่วยงานต่าง ๆ
 2. บริการให้คำปรึกษาปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียทุกระบบ
 3. บริการแนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
 4. บริการจัดหาอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 5. บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

บริการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย
 1. บริการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียใบใหม่ทดแทนถังเดิม
 2. บริการซ่อมถังบำบัดน้ำเสียชนิดไฟเบอร์กลาส ที่แตก หรือชำรุด
 3. บริการซ่อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ
 4. บริการสำรวจเพื่อออกแบบแก้ไขระบบฯ
 5. บริการจัดหาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น มีเดีย ท่อจ่ายอากาศ จุลินทรีย์ (EBM)

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

บริการติดตั้งและซ่อมแซมถังสำรองน้ำ
 1. บริการแก้ไขถังสำรองน้ำรั่ว ทั้งแบบฝังดินและตั้งพื้น
 2. บริการติดตั้งถังสำรองน้ำ แบบฝังดินและตั้งพื้น
 3. บริการเปลี่ยนหน้าแปลนถังสำรองน้ำและเปลี่ยนลูกลอย
 4. บริการล้างถังสำรองน้ำทั้งแบบฝังดินและตั้งพื้น

ปั้มน้ำเสีย ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายบริการ

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด
เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
โทร . 02-301-2201
โทรสาร. 02-301-2141
Email: Sale@pp.premier.co.th

 

ผลงานตัวอย่าง

 
 ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน Premier Products
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน © สงวนลิขสิทธิ์ 2554 นโยบายความเป็นส่วนตัว