งานบริการสำหรับระบบน้ำเสียขนาดใหญ่

  • งานบริการสำหรับระบบน้ำเสียขนาดใหญ่

งานบริการสำหรับระบบน้ำเสียขนาดใหญ่

รหัส/รุ่น:Service04
สถานะสินค้า:มีสินค้า
ตรวจสอบ,ปรับปรุง,แก้ไขและอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ พรีเมียร์กรุ๊ป ซึ่งได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 33 ปี ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพสูงจนได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001: 2008 พร้อมทั้งให้บริการหลังการขาย โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคที่มีประสบการณ์ เพื่อให้การบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียเป็นไปอย่างครบวงจรและมี ประสิทธิภาพสูงสุด

งานบริการระบบบำบัดน้ำเสียขนาดใหญ่ คือการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย ตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียตลอดจนการเริ่มเดินระบบ(Start up) ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียและการวิเคราะห์คุณภาพน้ำโดยห้องปฏิบัติการที่ ได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม (เลขทะเบียน ร-210) รวมถึงการอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย


1.งานบริการให้คำปรึกษาทั่วไปในการบำบัดน้ำเสีย

ให้คำปรึกษาในการควบคุมดูและระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบบัดน้ำเสีย

ถังน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย


2.งานบริการเริ่มเดินระบบและควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล

Start up ระบบและควบคุมการเดินระบบรวมถึงการดูแลระบบอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

ถังน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย


3.งานบริการแก้ไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาเพื่อทำการปรับปรุงแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียตรวจสอบรายการคำนวณและการออกแบบระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ถังน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย


4.งานบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ร-210 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและสรุปรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ถังน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย


5.งานอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัด อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องการจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย การใช้งานอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย
การตรวจสอบภาคสนามและการจดบันทึกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบบำบัด

ถังน้ำ ถังเก็บน้ำ ถังดักไขมัน บำบัดน้ำเสีย

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: งานบริการสำหรับระบบน้ำเสียขนาดใหญ่