งานบริการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็ก

 • งานบริการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็ก

งานบริการสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย ขนาดเล็ก

รหัส/รุ่น:Service-02
สถานะสินค้า:มีสินค้า

งานบริการระบบบำบัดน้ำเสีย

บริการตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสียหรือถังบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งตามบ้านเรือนหรือหน่วยงานต่างๆ ควรทำการดูแลรักษาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็น หรือคุณภาพน้ำทิ้งเกินมาตรฐาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์ปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย
บริการ ซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและถังบำบัดน้ำเสีย สำหรับปัญหาถังบำบัดแตก ปัญหาถังบำบัดรั่ว ปัญหาคุณภาพน้ำทิ้งไม่ผ่านมาตรฐานหรือถังบำบัดมีขนาดเล็กเกินไปกับจำนวนการ ใช้งาน โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์


ติดตั้งและซ่อมแซมถังสำรองน้ำ
บริการ ติดตั้งถังสำรองน้ำ ซ่อมถังน้ำแตกหรือรั่ว และบริการล้างถังสำรองน้ำ รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับถังสำรองน้ำ โดยทีมงานวิศวกรและช่างเทคนิคฯที่มีประสบการณ์บริการตรวจสอบและดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย บริการดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล ตามบ้านพักอาศัย และหน่วยงานต่าง ๆ

 1. บริการให้คำปรึกษาปัญหาของระบบบำบัดน้ำเสียทุกระบบ
 2. บริการแนะนำการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
 3. บริการจัดหาอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย
 4. บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
บริการปรับปรุงและแก้ไขระบบบำบัดน้ำเสีย บริการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียใบใหม่ทดแทนถังเดิม

 1. บริการซ่อมถังบำบัดน้ำเสียชนิดไฟเบอร์กลาส ที่แตก หรือชำรุด
 2. บริการซ่อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศ
 3. บริการสำรวจเพื่อออกแบบแก้ไขระบบฯ
 4. บริการจัดหาอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น มีเดีย ท่อจ่ายอากาศ จุลินทรีย์ (EBM)

บริการติดตั้งและซ่อมแซมถังสำรองน้ำ บริการแก้ไขถังสำรองน้ำรั่ว ทั้งแบบฝังดินและตั้งพื้น

 1. บริการติดตั้งถังสำรองน้ำ แบบฝังดินและตั้งพื้น
 2. บริการเปลี่ยนหน้าแปลนถังสำรองน้ำและเปลี่ยนลูกลอย
 3. บริการล้างถังสำรองน้ำทั้งแบบฝังดินและตั้งพื้นเขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: งานบริการสำหรับระบบน้ำเสียขนาดเล็ก