ผนังกันเสียง

  • ผนังกันเสียง

ผนังกันเสียง

รหัส/รุ่น:Product 56
สถานะสินค้า:มีสินค้า
คุณสมบัติผนังกันเสียง

ปัญหามลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อม ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญและรบกวนประสาท การรับฟัง ของมนุษย์ ค่าระดับเสียงที่มีความดังเกินมาตรฐานจะเป็นอันตรายต่อระบบการรับฟัง เห็นได้ชัดเจนในเขตชุมชน ขนาดใหญ่และพื้นที่พัฒนาต่าง ๆ ที่มีการขยายตัวทางอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเสียงจากรถยนต์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วการควบคุมมลพิษทางเสียงจึงนับเป็น สิ่งสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ผนังกันเสียงอาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรม

อาคารหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ใช้ NOISE BARRIER ดูดซับเสียง เพื่อสุขภาพ ของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม และไม่เป็นการสร้างความเดือดร้อนรำคาญ ให้กับผู้อยู่อาศัยบริเวณ ใกล้เคียง เช่น COOLING TOWER, ผนังอาคารโรงงาน เครื่องจักรกล และอื่นๆ

ผนังกันเสียงสำหรับการจราจร

ช่วยดูดซับเสียงและช่วยบังคับทิศทางการสะท้อนของเสียง ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนรำคาญ กับผู้อยู่อาศัยใกล้ ๆ บริเวณทางด่วน และจากการค้นคว้าวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต จึงได้ออกแบบ NOISE BARRIER PANEL ที่มีระบบป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการหลุดหล่นจาก แนว PARAPET เหมาะกับการใช้งานบนผิวจราจรยกระดับโดยเฉพาะ

ข้อดีของ ผนังกันเสียง

1. กั้นเสียงได้ตามมาตรฐานของ JIS.
2. น้ำหนักเบา เหมาะกับการนำไปใช้งาน ตามทางยกระดับ
3. แข็งแรง ปลอดภัยต่ออุบัติเหตุ
4. ผลิตภายใต้คำแนะนำของ ASAHI GLASS CO.,LTD. และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ
กรมทางหลวงและการทางพิเศษ ของประเทศญี่ปุ่น
5. ไม่เป็นสื่อนำไฟฟ้าเหมือนโลหะ
6. มีระบบป้องกันการหลุดหล่นออกมาจากแนว PARAPET
7. ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ สามารถรับแรงได้ดี

รางวัลและการรับรองมาตรฐาน

ใช้เทคโนโลยีเรื่องการดูดซับและสะท้อนเสียงจาก Asahi glass co., ltd. ประเทศญี่ปุ่นและ
ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS

ผนังกันเสียง ชนิดสะท้อนเสียง (Reflection Panel)
วัตถุประสงค์ในการเลือกใช้ ใช้ป้องกันเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดรับเสียง โดยอาศัยหลักของการกั้นเสียงให้ส่งผ่านผนังออกไปน้อยที่สุด ดังนั้นการกั้นเสียง จะขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุที่ใช้กั้น และความหนาของวัสดุนั้นๆ
ผนังกั้นเสียงจะต้องหนาพอที่จะกั้นคลื่นเสียงไม่ให้ทะลุผ่านได้ เนื่องจากปัจจัยในการออกแบบมีผลต่อการออกแบบความหนาของกำแพง ทุกวันนี้กำแพงกั้นเสียงที่มีประสิทธิภาพจึงมักผ่านระดับความหนาของกำแพงขั้นต่ำ และช่วยลดเสียงเหลือเพียงเสียงที่สามารถข้ามหรืออยู่รอบๆกำแพง

ผนังกันเสียง ชนิดหักเหเสียง (Dispersive Panel)
วัตถุประสงค์ของการเลือกใช้ นอกจากการป้องกันเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงไปยังจุดรับเสียง แล้วยังกำหนดทิศทางการสะท้อนกลับของเสียงได้ด้วยการออกแบบ ให้ทิศทางของเสียงนั้นไปยังทิศทางที่กำหนด

NO รายละเอียด รุ่น วัสดุที่ใช้ ขนาด น.น.(kg) โดยประมาณ
ผิวภายใน ผิวภายนอก ยาว สูง หนา
1. DISPERSIVE PANEL DGG - 1 GRC. GRC. 1984 1000 150 130
DFF - 1 FRP. FRP. 1984 1000 150 25
DFG - 1 FRP. GRC. 1984 1000 150 80
แผ่น NOIES CONTROL PANEL สามารถรับ น.น. ได้ 150 กก./ม.2 GRC. หนา  ?   8 มม.

Glass content     4.5 – 5.5 %
Sp      =      210 – 310  ksc.
St       =        80 – 110  ksc.
Density       1.9 t /m.3

FRP. หนา  ?   6 มม. Glass content     28 – 30 %
Sb   = 1000  ksc.
ASTM D 790- 95 A St    =   600  ksc. 
ASTM D 638- 95

ผนังกันเสียง ชนิดดูดซับเสียง (Absorption Panel)

NO รายละเอียด รุ่น วัสดุที่ใช้ ขนาด น.น.(kg)
โดยประมาณ
ผิวภายใน ผิวภายนอก ยาว สูง หนา
1. ABSORPTION  PANEL AGG - 1 GRC. GRC. 1984 1000 150 141
AFF - 1 FRP. FRP. 1984 1000 150 30
AFG - 1 FRP. GRC. 1984 1000 150 85
แผ่น NOIES CONTROL PANEL
สามารถรับ น.น. ได้ 150 กก./ม.2
GRC. หนา  ?   8 มม.


Glass content     4.5 – 5.5 %
Sp      =      210 – 310  ksc.
St       =        80 – 110  ksc.
Density       1.9 t /m.3

FRP. หนา  ?   6 มม.


Glass content     28 – 30 %
Sb   = 1000  ksc. ASTM D 790- 95 A
St    =   600  ksc.  ASTM D 638- 95

Sound proof material Glass wool  50 มม. - 32 k.
พร้อมตาข่ายกันแมลง และระบบกันน้ำ


เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ผนังกันเสียง