ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-2600 ปริมาตร 2600 ลิตร)

  • ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-2600 ปริมาตร 2600 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-2600 ปริมาตร 2600 ลิตร)

รหัส/รุ่น:GT-2600UG
สถานะสินค้า:มีสินค้า

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-2600 ปริมาตร 2600 ลิตร) 

ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว

มีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้

รุ่น
ปริมาตร(ลิตร)
ความสูง(ม.)
เส้นผ่าศูนย์กลาง(ม.)
ขนาดท่อเข้า-ออก(นิ้ว)
ระยะท่อเข้า(มม.)
ระยะท่อออก(มม.)
จำนวนฝา
GT-200
200
0.68
0.90
4
0.20
0.25
1
GT-400
400
1.02
0.90
4
0.20
0.25
1
GT-600
600
1.45
0.90
4
0.20
0.25
1
GT-1000
1000
1.50
1.20
4
0.20
0.25
1
GT-1200
1200
1.15
1.60
6
0.20
0.25
2
GT-1600
1600
1.40
1.60
6
0.20
0.25
2
GT-2000
2000
1.60
1.60
6
0.25
0.30
2
GT-2600
2600
1.89
1.71
6
0.25
0.30
2
GT-3000
3000
1.56
2.04
6
0.25
0.30
2
GT-4000
4000
2.02
2.04
6
0.25
0.30
2
GT-5000
5000
2.37
2.04
6
0.25
0.30
2
GT-6000
6000
2.60
2.24
6
0.35
0.40
2

หลักการทำงานถังดักไขมัน

ระบบการทำงานของถังดักไขมันพี.พี. แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

  1. ตะแกรงดักเศษอาหารจะกรองเศษอาหารออกจากน้ำทิ้งให้ค้างอยู่ในตะแกรง  ซึ่งสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย
  2. ส่วนแยกไขมันได้ออกแบบให้มีรูปร่างเหมาะสมทางด้านชลศาสตร์ พื้นผิวภาชนะและแผงกั้นน้ำภายในบ่อจะเอื้ออำนวยต่อการแยกและสกัดไขมันที่ลอยตัวอยู่บนพื้นผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ท่ออ่อนระบายไขมันจะอำนวยความสะดวกในการระบายไขมันทิ้งออกจากบ่อ เมื่อ
    ไขมันแยกออกจากน้ำเสียที่สะสมอยู่ในบ่อมากขึ้นหรือประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถ
    ใช้ท่ออ่อนดังกล่าวนี้ระบายไขมันทิ้งใส่ภาชนะรองรับหรือถุงดำแล้วนำไปทิ้ง


ข้อดีของ ถังดักไขมัน พี.พี

ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจ

รางวัลและการรับรองมาตรฐาน

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008

แผนภูมิการทำงานถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน พี.พี

ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังดักไขมัน ,บ่อดักไขมันพี.พี

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-2600 ปริมาตร 2600)