ถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ (รุ่น SS-20 อัตราการบำบัด 20 ลบ.ม/วัน)

  • ถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ (รุ่น SS-20 อัตราการบำบัด 20 ลบ.ม/วัน)

ถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ (รุ่น SS-20 อัตราการบำบัด 20 ลบ.ม/วัน)

รหัส/รุ่น:SS-20
สถานะสินค้า:มีสินค้า

คุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ (รุ่น SS-20 อัตราการบำบัด 20 ลบ.ม/วัน)

           ถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ คุณภาพเพื่อสิ่งแวดล้อม เพราะเรารู้ดีว่า น้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิต เราจึงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ ถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ เพื่อทำการบำบัดน้ำเสียจากบ้านเรือน อาคารขนาดใหญ่ คอนโดมิเนียม ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม ให้กลายเป็นน้ำดี จนมั่นใจได้ว่าจะไม่สร้างมลภาวะเมื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำในธรรมชาติ ด้วยระบบการทำงานที่ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาล และกระบวนการบำบัดที่ไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดินจนน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็น ทำลายสภาพแวดล้อม ช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ถังบำบัดน้ำเสียซูเปอร์แซทส์ ผลิตจากวัสดุไฟเบอร์กลาส เสริมแรง คุณภาพสูง จึงแข็งแรงทนทาน มั่นใจในประสิทธิภาพได้ตลอดอายุการใช้งาน


หลักการทำงานถังบำบัดน้ำเสีย

          หลักการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียซูเปอร์แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ เป็นกระบวนการบำบัดน้ำโสโครกแบบ ACTIVED SLUDGE แบบสื่อชีวภาพเติมอากาศ คือการใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงตะกอนแบคทีเรีย ให้ทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีย่อยสลายตัวเองเรื่อยไปจึงไม่ต้องสูบส้วมบ่อย ๆ แบบระบบบ่อเกรอะซึมทั่วไป สามารถบำบัดน้ำเสียรวมตั้งแต่น้ำปฏิกูลจากส้วม น้ำซักล้าง น้ำทิ้งจากครัว และน้ำทิ้งอื่น ๆ ยกเว้นน้ำฝน ถังบำบัดน้ำเสียซูเปอร์แซทส์ แบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ ส่วนที่หนึ่ง ส่วนแยกกากตะกอน ทำหน้าที่แยกกาก และสิ่งแปลกปลอมออกจากน้ำเสีย แล้วทำการย่อยสลายกากบางส่วนตั้งแต่แรกไหลเข้ามา ส่วนที่สอง ส่วนกรองเติมอากาศ เป็นส่วนที่ทำหน้าที่บำบัดน้ำเสีย โดยการเติมอากาศให้แบคทีเรียที่ใช้อากาศกำจัดความสกปรกในน้ำตามปฏิกิริยา ชีวเคมี ซึ่งแบคทีเรียเหล่านี้นอกจากแขวนลอยอยู่ในน้ำเสียแล้วยังมีอีกส่วนที่เป็น ลักษณฟิล์มเกาะอยู่ตามสื่อชีวภาพที่จมน้ำ ทำให้ลดปริมาณตะกอนแขวนลอยที่จะหลุดออกจากระบบ ส่วนที่สาม ส่วนตกตะกอน ทำหน้าที่แยกตะกอนแขวนลอยในระบบออกจากน้ำใส น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว จะได้มาตรฐานสามารถระบายสู่ท่อสาธารณะได้โดยไม่ทำลายสภาพแวดล้อม

มีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้

แบบ
อัตราการบำบัด
ขนาดถัง(เมตร)
เครื่องเติมอากาศ
ราคา 
ลบ.ม/วัน
Dia x L x H
รุ่น x จำนวน
(บาท)
SS-1
1
1.20 x 1.50
AP-40L x1
60,027
SS-2
2
1.53 x 1.89
AP-40L x1
71,797
SS-3
3
2.04 x1.78
AP-80L x1
96,514
SS-4
4
2.04 x2.15
AP-120L x 1
124,762
SS-5
5
2.04 x 2.42
AP-120L x 1
135,355
SS-6
6
2.24 x 2.63
AP-150L x1
176,550
SS-7
7
1.8 x3.57x1.9
AP-120L x 2
306,020
SS-8
8
1.8 x4.02x1.9
AP-120L x 2
317,790
SS-9
9
1.8 x4.53x1.9
AP-120L x 2
329,560
SS-10
10
1.8 x4.99x1.9
AP-120L x 2
341,330
SS-11
11
1.8 x5.48x1.9
AP-120L x 3
411,950
SS-12
12
1.8 x5.91x1.9
AP-120L x 3
423,720
SS-13
13
1.8 x6.36x1.9
AP-120L x 3
435,490
SS-14
14
1.8 x6.74x1.9
AP-120L x 3
447,260
SS-15
15
1.8 x7.21x1.9
AP-120L x 3
464,915
SS-16
16
1.8 x7.65x1.9
AP-120L x 4
564,960
SS-17
17
1.8 x8.10x1.9
AP-120L x 4
576,730
SS-18
18
1.8 x8.53x1.9
AP-120L x 4
588,500
SS-19
19
1.8 x8.97x1.9
AP-120L x 4
600,270
SS-20
20
1.8 x9.48x1.9
AP-120L x 4
612,040หมายเหตุ

1. ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าติดตั้งถังบำบัดเสีย ซูเปอร์แซทส์
2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง (ยกเว้นหน่วยงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล และราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ถังบำบัดน้ำเสีย ซูเปอร์แซทส์ (รุ่น SS-19 อัตราการบำบัด 19 ลบ.ม/วัน)