ถังบำบัดน้ำเสีย SATS แซทส์ (รุ่น MA1126S)

  • ถังบำบัดน้ำเสีย SATS แซทส์ (รุ่น MA1126S)

ถังบำบัดน้ำเสีย SATS แซทส์ (รุ่น MA1126S)

รหัส/รุ่น:MA1126S
สถานะสินค้า:มีสินค้า

คุณสมบัติของถังบำบัดน้ำเสีย (รุ่น MA1126S)

ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังส้วมที่มีระบบบำบัดน้ำปฏิกูลให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดิน อย่างบ่อเกรอะบ่อซึม จึงช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ไม่ให้ส้วมอุดตันหรือบ่อส้วมทะลักเกิดน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นอันจะทำลายสภาพแวดล้อม

หลักการทำงานของถังบำบ้ดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ ทำงานตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นขบวนการบำบัดน้ำโสโครกแบบ ACTIVATED SLUDGE คือ การใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงตะกอนแบคทีเรีย ให้ทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำปฏิกูล ให้กลายเป็นน้ำดีดังสมการ

COHNS + O2       ------------------------------------------------>         CO2 + H2O + NO2 = + SO4 = + etc. +Energy
                                                          Enzyme

    The above process does not send out foul odor. Separated solids and sludge are then again recycled until they are completely disintegrated. SATS's main characteristics is Compact Onsite Treatment Unit applying onsite to waste disposal system instead of the central treatment system.

ขบวนการนี้ไม่ทำให้เกิดกลิ่นเหม็น ส่วนกากตะกอนที่ถูกแยกออก จะทำปฏิกิริยาย่อยสลายตัวเองเรื่อยไป จึงไม่ต้องสูบส้วมบ่อย ๆ เช่น ระบบบ่อเกรอะบ่อซึม คุณลักษณะของถังแซทส์ คือ เป็นระบบบำบัดน้ำโสโครกแบบย่อส่วนสำหรับแยกติดตั้งกับที่ (COMPACT ONSITE TREATMENT UNIT) แทนระบบบำบัดน้ำแบบรวม (CENTRAL TREATMENT SYSTEM) ในกรณีที่ระบบการเดินท่อโสโครก (SEWERAGE) มีปัญหา

รุ่น ปริมาณน้ำ
ในแต่ละวัน (CU. m/d)  
บ้าน
(คน)
โรงงาน
(คน)
โรงเรียน
(คน)
ราคา
(บาท)
GK 100
0.50 10 - - 34,600
MA 206
0.75 15 25 30 54,900
MA 276
1.10 22 35 45 71,500
MA 411A
1.75 35 45 70 73,700
MA 411S
28,100
MA 576 A
2.50 50 65 100 86,500
MA 576 S
29,100
MA 1126 A
5.0 100 130 200 148,100
MA 1126 S
45,600ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ ,ถังบำบัดน้ำเสีย

ข้อดีของ ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ 

             ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจ และรางวัลและการรับรองมาตรฐาน ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นรายแรก

หมายเหตุ

1. ราคาดังกล่าวไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่รวมค่าติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย
2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าขนส่ง (ยกเว้นหน่วยงานในกรุงเทพฯ และปริมณฑล)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล และราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ (รุ่น MA1126S)