ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน (Maxfil)

 • ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน (Maxfil)

ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน (Maxfil)

รหัส/รุ่น:Maxfil-RO
คะแนนสะสม:300
สถานะสินค้า:มีสินค้า
Untitled Document

ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน Maxfil มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมในกระบวนการผลิตน้ำ เช่น ระบบปรับสภาพน้ำก่อนและหลังการกรอง ระบบสูบจ่ายน้ำ รวมไปถึงการเชื่อมโยง ระบบการบริหารจัดการน้ำ เหมาะสำหรับการผลิตน้ไใช้เองสำหรับชุมชน หน่วยงาน อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และด้วยประสบการณ์ด้านระบบน้ำมากกว่า 40 ปี พร้อมทีมวิศวกร ผู้เชียวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถออกแบบระบบกรองให้เหมาะสมกับสถานที่ สภาพน้ำ และการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของท่านเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และเพิ่มประสิทะภาพสูงสุด ในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่

เทคโนโลยีระบบกรองน้ำสำเร็จรูป ประสิทธิภาพสูงด้วยเมมเบรน Maxfil (Membrane filtration System) เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกรองน้ำด้วยเมมเบรน ในการลดสิ่งเจือปนในน้ำ เช่น ตะกอนแขวนลอย สารอินทรีย์ แบคทีเรีย ไวรัส รวมไปจนถึงสารละลายน้ำและอื่นๆ ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน Maxfil ได้รับการออกแบบตามหลักวิศวกรรม เพื่อให้น้ำที่ผ่านการกรองมีคุณภาพที่ดีที่สุด ส่วนประกอบต่างๆ และวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้มีความคงทนและแม่นยำ ประสิทธิภาพของระบบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ระบบมาตรฐานมีช่วงการกรองให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 50-200 ลบ.ม./วัน (สามารถออกแบบได้ทุกขนาดที่ลุกค้าต้องการ)
 
          ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน Maxfil มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมในกระบวนการผลิตน้ำ เช่น ระบบปรับสภาพน้ำก่อนและหลังการกรอง ระบบสูบจ่ายน้ำ รวมไปถึงการเชื่อมโยง ระบบการบริหารจัดการน้ำ เหมาะสำหรับการผลิตน้ไใช้เองสำหรับชุมชน หน่วยงาน อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และด้วยประสบการณ์ด้านระบบน้ำมากกว่า 40 ปี พร้อมทีมวิศวกร ผู้เชียวชาญที่พร้อมให้คำปรึกษา และสามารถออกแบบระบบกรองให้เหมาะสมกับสถานที่ สภาพน้ำ และการนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ของท่านเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน และเพิ่มประสิทะภาพสูงสุด ในการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
 
คุณสมบัติเด่นของระบบ Maxfil (ระบบกรองน้ำสำเร็จ)
 • รูปใช้กรอง กรองสารแขวนลอยที่อยู่ในน้ำและสามารถกรองสารแบคทีเรียชนิดต่างๆและไวรัสได้บางส่วน
 • ปรับการออกแบบและเลือกอุปกรณ์ได้ตามคุณภาพน้ำเข้าและข้อจำกัดต่าง ๆ ได้
 • ขนาดกระทัดรัด ปรับรูปแบบการติดตั้งได้หลากหลาย
 • ทำงานอัตโนมัติ ควบคุมการทำงานด้วย Programmable Logic Controller(PLC)
 • คุณภาพน้ำที่กรองได้มีคุณภาพสม่ำเสมอ
 • อายุการใช้งานของเมมเบรนยาวนาน
 • ค่าเดินระบบและบำรุงรักษาต่ำ
Maxfil เหมาะสำหรับ Maxfil-Membrane Filtration System สามารถปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มเติม และนำไปประยุกต์ใช้ในระบบบริหารจัดการน้ได้หลากหลาย สำหรับรุ่นมาตรฐานเหมาะสำหรับการใช้งาน ดังนี้
 • ระบบทำน้ำประปา หรือระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช้เป็นนน้ำ Reuse สำหรับ
 • อาคารสำนักงาน ขนาดกลาง-ใหญ่
 • ห้างสรรพสินค้า, คอมมูนิตี้มอลล์
 • โรงแรม
 • มหาวิทยาลัย
 • โรงงานอุตสาหกรรม ประเภทต่าง ๆ


Maxfil-UF : Ultrafiltration Membrane Syatem

 ระบบกรองน้ำ รุ่น Maxfil-UF มีความสามารถในกรองสารแขวนลอยได้
ทั้งหมด โดยมีความสามารถในการกรองแบคทีเรียสูงถึง 99.99% ดังนั้นจึงมั่นใจ
ได้ว่า น้ำที่ผ่านระบบการกรองดังกล่าวมีความปลอดภัยที่จะสามารถใช้ในการ
อุปโภคและบริโภคได้ เหมาะสำหรับการนำมาบำบัดน้ำทิ้งหลังการบำบัดน้ำเสีย 
(Reuse Effluence Treatment) สามารถผลิตน้ำประปาจากแหล่งน้ำดิบที่เป็น
น้ำผิวดินได้ สามารถกรองให้อนุภาคปนเปื้อนออกจากน้ำได้ละเอียดถึง
0.03  ไมครอน และสามารถกรองแบคทีเรีย    

 Maxfil-RO : Reverse Membrane System

ระบบกรองน้ำ รุ่น Maxfil-RO เป็นเทคโนโลยีการทำน้ำบริสุทธิ์
ที่ดีที่สุด น้ำดิบจะถูกกรองผ่านแผ่นเมมเบนโพลิเมอร์สังเคราะห์
(โพลีเอไมด์) ประสิทธิภาพสูง ด้วยแรงดันสูงเฉพาะโมเลกุลของน้ำ
เท่านั้น ที่จะสามารถผ่านเมมเบรนออกมาได้ ในขณะที่สิ่งเจือปนอื่นๆ  
ที่มีขนาดใหญ่กว่า 0.0002  ไมครอนจะถูกกำจัดรวมถึง ไอออน, 
โลหะหนัก, เกลือ, ของแข็ง, สารอินทรีย์ม แบคทีเรีย และไวรัส 
 • เหมาะสำหรับใช้ผลิตน้ำบริโภค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำจืด 
 • สามารถกรองน้ำได้สูงถึง 0.0002 ไมครอน ซึ่งจะมีขนาด
  เล็กกว่า เส้นผมถึง 500,000 เท่า สามารถป้องกันสารตกค้าง 
 • สารพิษ และเชื้อโรคจากน้ำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

คุณลักษณะระบบมาตรฐาน
อุปกรณ์เสริมของระบบ(ไม่รวมในชุดมาตรฐาน)
 • โครงสร้างระบบ : ระบบได้รับการออกแบบให้มี
  ความสะดวกในการดูแลและใช้พื้นที่น้อยที่สุด
 • ระบบกรองเบื้องต้น : ระบบกรองความละเอียด
  200 ไมครอน สำหรับระบบ UF และ 5 ไมครอน
  สำหรับระบบ RO เป็นอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับทุกรุ่น
 • ปั๊มแรงดัน : โครงสร้างและใบพัดทำด้วยสแตนเลส
  สตีล เกรด 304 อุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์ผลิตด้วย
  ซิลิกอน คาร์ไบด์, มอเตอร์เป็นแบบ TEFC
  ระบบไฟแบบ 220 โวลต์
 • เมมเบรนโมดูล : ระบบ UF ทำจากวัสดุ PVDF
  คุณภาพสูง ชนิด Hollow Fiber และระบบ RO
  ทำจากวัสดุ PE ชนิด Spiral Wound อัตราการ
  กรองสูงใช้พลังงานน้อย ทำความสะอาดง่าย
  มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง
 • เครื่องมือวัด : ทุกระบบจะมาพร้อมกับเครื่องมือวัด
  ในตัวแต่ละชุดเครื่องมือวัดจะประกอบมาให้เรียบร้อย
  ในระบบ ได้แก่
  -  เกจวัดความดันก่อนและหลังการกรอง
  -  เกจวัดความดันน้ำทิ้ง
  -  วาล์วไฟฟ้าสำหรับน้ำที่ผ่านการกรองและน้ำทิ้ง
  -  มิเตอร์วัดปริมาณน้ำที่ผ่านการกรองและน้ำทิ้ง
 • ระบบควบคุม : การทำงานของระบบจะใช้การควบคุม
  แบบอัตโนมัติ ผ่านระบบ PLC ซึ่งจะประกอบมาพร้อม
  โดยเชื่อมสัญญาณกับอุปกรณ์ทั้งหมดรวมทั้งสวิตซ์
  เปิด-ปิด และไฟสัญญาณต่างๆ
 • ระบบท่อและวาล์ว : ระบบท่อจะประกอบมาให้เรียบร้อย
  ในระบบโดยท่อทั้งหมดและวาล์วที่จะเลือกใช้จะเป็น
  UPVC SCH80 ทั้งหมด
 • ส่วนประกอบด้านโครงสร้าง
  - โครงสร้างและเฟรม แบบสแตนเลส 316
  - ปั๊มแรงดันคุณภาพสูง เกรดพรีเมี่ยม
  - ระบบตรวจวัดความขุนของน้ำก่อนเข้าระบบ
  - ระบบควบคุม PLC แบบหน้าจอสัมผัส
 • ถังสำรองน้ำและระบบสูบจ่าย
  - ถังสำรองน้ำมีให้เลือกทั้งวัสดุ PE และ FRP
  - ระบบปั๊มเพิ่มแรงดันในน้ำที่ออกจากระบบพร้อม
  ระบบควบคุมการทำงาน
 • ระบบการล้างและดูแลเมมเบรน
  - ชุดสำหรับล้างเมมเบรนแบบ CIP
  - ระบบล้างเมมเบรนด้วยน้ำสะอาด
 • ระบบปรับสภาพน้ำก่อนเข้าระบบ
  (Pre-Treatment)

  - ระบบการกรองแบบหลายขั้นตอน
  - ระบบกรองชนิดคาร์บอน และสารกรองอื่นๆ
  - สารป้องกันการอุดตัน
  - ระบบจ่ายสารเคมีป้องกันการอุดตัน
  - ระบบจ่ายสารเคมีกำจัดคลอรีนในน้ำขาเข้า
 • ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่ผ่านการกรอง
  - ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยโอโซน
  - ระบบฆ่าเชื้อโรคด้วย UV

 

 

 

 

เขียนข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ไม่รองรับข้อความที่มีรูปแบบ เช่น HTML PHP Javascript
    แย่           ดี

คำค้น: ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน (Maxfil)