ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

           
ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสง

ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในบ้าน อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ สามารถช่วยลดค่าไฟฟ้าของอาคารหรือเพิ่มรายได้ด้วยการขายไฟฟ้าที่ผลิตให้กับ การไฟฟ้าในราคาพิเศษSolar PV Rooftopระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา คือ  ระบบผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อใช้ภายในบ้าน อาคารโรงงาน และสิ่งปลูกสร้างอื่นๆ สามารถช่วย..