เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

เครื่องเติมอากาศ ฟลุ๊คส์


เครื่องเติมอากาศ ฟลุ๊คส์

เครื่องเติมอากาศ ฟลุ๊คส์

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศ ฟลุ๊คส์ เหมาะสำหรับการเติมอากาศในระบบบำบัดน้ำเสียแบบลากูน, บ่อปรับสภาพ, บ่อบำบัดน้ำเสียแบบบ่อตกตะกอน, บ่อบำบัดน้ำเสียชุมชน, โรงงานอุตสาหกรรม, ระบบบำบัดน้ำเสียทั่วไปและยังสามารถติดตั้งได้ทุกลักษณะของบ่อ เช่น บ่อรูปไข่, บ่อรูปโดนัสและบ่อแบบคลองวนเวียน ลักษณะของเครื่องเติมอากาศ ฟลุ๊คส์ ประกอบด้วย มอเตอร์ชนิด B35 ระบายควา..