เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

เครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว


เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-120)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-120)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  APX -120เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา,..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-150)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-150)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  APX -150เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา,..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-40L)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-40L)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  AP -40Lเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา, ..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-60L)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-60L)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  AP -60Lเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา, ..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-80L)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-80L)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  AP -80Lเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา, ..