เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ถังบำบัดน้ำเสีย ไฟเบอร์กลาส อีโคแท้งค์ (Eco Tank)


ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์   (รุ่น EC-60AF)

ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-60AF)

Untitled Documentคุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ EC-60 AF        ถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรองไร้อากาศ (SEPTIC-ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก โรงงาน โรงเรียน สามารถบำบัดได้ ตั้งแต่เฉพาะน้ำเสียจากส้วม หรือน้ำเสียรวม มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 2 - 300 คน..
ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-60S)

ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-60S)

Untitled Document คุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ EC-60S         ถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรองไร้อากาศ (SEPTIC-ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก โรงงาน โรงเรียน สามารถบำบัดได้ ตั้งแต่เฉพาะน้ำเสียจากส้วม หรือน้ำเสียรวม มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 2 - 300 ..
ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK Extra อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-60E)

ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK Extra อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-60E)

Untitled Documentคุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ EC-60E        ถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรองไร้อากาศ (SEPTIC-ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก โรงงาน โรงเรียน สามารถบำบัดได้ ตั้งแต่เฉพาะน้ำเสียจากส้วม หรือน้ำเสียรวม มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 2 - 300 คน น..
ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-75S)

ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-75S)

Untitled Document คุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ EC-75S         ถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรองไร้อากาศ (SEPTIC-ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก โรงงาน โรงเรียน สามารถบำบัดได้ ตั้งแต่เฉพาะน้ำเสียจากส้วม หรือน้ำเสียรวม มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 2 - 300 ..
ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-75AF)

ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-75AF)

Untitled Documentคุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ EC-75AF        ถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรองไร้อากาศ (SEPTIC-ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก โรงงาน โรงเรียน สามารถบำบัดได้ ตั้งแต่เฉพาะน้ำเสียจากส้วม หรือน้ำเสียรวม มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 2 - 300 คน ..
ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-75E)

ถังบำบัดน้ำเสีย ECO TANK อีโคแท้งค์ (รุ่น EC-75E)

Untitled Documentคุณสมบัติถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ EC-75E        ถังบำบัดน้ำเสีย อีโคแท้งค์ คือ ถังบำบัดน้ำเสียรวมแบบเกรอะและกรองไร้อากาศ (SEPTIC-ANAEROBIC FILTER) บำบัดน้ำเสียภายในบ้าน อาคาร สำนักงาน หอพัก โรงงาน โรงเรียน สามารถบำบัดได้ ตั้งแต่เฉพาะน้ำเสียจากส้วม หรือน้ำเสียรวม มีหลากหลายขนาด ตั้งแต่ 2 - 300 คน น..