เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

Biofil


Biofil ระบบบำบัดน้ำเสีย

Biofil ระบบบำบัดน้ำเสีย

                   Biofil ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นจากการผสมผสาน เทคโนโลยีการกรองน้ำด้วยเมมเบรน (Microfiltration Membrane) และการบำบัดน้ำเสียด้วยกระบวนการทางชีวภาพ Extended Activated Sludge ทำให้ได้ระบบบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่จำเป็น ต้องใช้ถังตกตะกอนทำให้ช่วยล..