เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ถังดักไขมัน PE


ถังดักไขมัน PE แบบตั้งพื้น  (รุ่น GT-60PE AG ความจุ60 ลิตร)

ถังดักไขมัน PE แบบตั้งพื้น (รุ่น GT-60PE AG ความจุ60 ลิตร)

คุณสมบัติเด่นของถังดักไขมัน PE แบบ ตั้งพื้น ขนาดความจุ 20 ลิตร  1.ดักไขมันได้จริง ตัวถังออกแบบตามหลักชลศาสตร์ แผงกั้นในถัง และช่องทางน้ำผ่านได้ถูกออกแบบให้เอื้ออำนวยต่อการแยกชั้นน้ำและดักไขมันออกจากกัน   2.แข็งแรง ทนทาน ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100% ตัวถังมีความหนาไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวเมื่อโดนความร้อนจากน้ำที่ล้างภาชนะประก..
฿4,494.00บาท
ถังดักไขมัน PE แบบตั้งพื้น (รุ่น GT-20L AG ความจุ 20 ลิตร)

ถังดักไขมัน PE แบบตั้งพื้น (รุ่น GT-20L AG ความจุ 20 ลิตร)

คุณสมบัติเด่นของถังดักไขมัน PE แบบ ตั้งพื้น ขนาดความจุ 20 ลิตร  1.ดักไขมันได้จริง ตัวถังออกแบบตามหลักชลศาสตร์ แผงกั้นในถัง และช่องทางน้ำผ่านได้ถูกออกแบบให้เอื้ออำนวยต่อการแยกชั้นน้ำและดักไขมันออกจากกัน   2.แข็งแรง ทนทาน ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100% ตัวถังมีความหนาไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวเมื่อโดนความร้อนจากน้ำที่ล้างภาชนะประกอบอาหา..
฿3,638.00บาท
ถังดักไขมัน PE แบบตั้งพื้น (รุ่น GT-30L AG ความจุ 30 ลิตร)

ถังดักไขมัน PE แบบตั้งพื้น (รุ่น GT-30L AG ความจุ 30 ลิตร)

คุณสมบัติเด่นของถังดักไขมัน PE แบบ ตั้งพื้น ขนาดความจุ 30 ลิตร 1.ดักไขมันได้จริง ตัวถังออกแบบตามหลักชลศาสตร์ แผงกั้นในถัง และช่องทางน้ำผ่านได้ถูกออกแบบให้เอื้ออำนวยต่อการแยกชั้นน้ำและดักไขมันออกจากกัน 2.แข็งแรง ทนทาน ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100% ตัวถังมีความหนาไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวเมื่อโดนความร้อนจากน้ำที่ล้างภาชนะประกอบอาหาร ..
฿3,852.00บาท
ถังดักไขมัน PE แบบตั้งพื้น (รุ่น GT-40L AG ความจุ 40 ลิตร)

ถังดักไขมัน PE แบบตั้งพื้น (รุ่น GT-40L AG ความจุ 40 ลิตร)

คุณสมบัติเด่นของถังดักไขมัน PE แบบ ตั้งพื้น ขนาดความจุ 40 ลิตร 1.ดักไขมันได้จริง ตัวถังออกแบบตามหลักชลศาสตร์ แผงกั้นในถัง และช่องทางน้ำผ่านได้ถูกออกแบบให้เอื้ออำนวยต่อการแยกชั้นน้ำและดักไขมันออกจากกัน 2.แข็งแรง ทนทาน ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100% ตัวถังมีความหนาไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวเมื่อโดนความร้อนจากน้ำที่ล้างภาชนะประกอบอาหาร ..
฿4,066.00บาท
ถังดักไขมัน PE แบบฝังดิน (รุ่น GT-20L UG ความจุ 20 ลิตร)

ถังดักไขมัน PE แบบฝังดิน (รุ่น GT-20L UG ความจุ 20 ลิตร)

คุณสมบัติเด่นของถังดักไขมัน PE1.ดักไขมันได้จริง ตัวถังออกแบบตามหลักชลศาสตร์ แผงกั้นในถัง และช่องทางน้ำผ่านได้ถูกออกแบบให้เอื้ออำนวยต่อการแยกชั้นน้ำและดักไขมันออกจากกัน 2.แข็งแรง ทนทาน ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100% ตัวถังมีความหนาไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวเมื่อโดนความร้อนจากน้ำที่ล้างภาชนะประกอบอาหาร 3.ทำความสะอาดง่าย ฝาถังออกแบบมาให้เปิ..
฿3,638.00บาท
ถังดักไขมัน PE แบบฝังดิน (รุ่น GT-60L UG ความจุ60 ลิตร)

ถังดักไขมัน PE แบบฝังดิน (รุ่น GT-60L UG ความจุ60 ลิตร)

คุณสมบัติเด่นของถังดักไขมัน PE1.ดักไขมันได้จริง ตัวถังออกแบบตามหลักชลศาสตร์ แผงกั้นในถัง และช่องทางน้ำผ่านได้ถูกออกแบบให้เอื้ออำนวยต่อการแยกชั้นน้ำและดักไขมันออกจากกัน 2.แข็งแรง ทนทาน ตัวถังผลิตจากวัสดุ Polyethylene 100% ตัวถังมีความหนาไม่อ่อนตัว หรือยุบตัวเมื่อโดนความร้อนจากน้ำที่ล้างภาชนะประกอบอาหาร 3.ทำความสะอาดง่าย ฝาถังออกแบบมาให้เปิ..
฿4,494.00บาท