เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ระบบดักและระบายไขมันอัตโนมัติ


ระบบดักไขมัน AGR (Auto Grease Remover)

ระบบดักไขมัน AGR (Auto Grease Remover)

ระบบดักและละลายไขมัน Auto Grease Remover (AGR) ด้วยการทำงานรูปแบบใหม่ จากนวัตกรรมการดักไขมันและละลายไขมันด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automatic) และมี Heaterเพื่อช่วยละลายไขมัน สะดวกง่ายต่อการจัดการไขมัน ประหยัดเวลา กำลังคน และลดปัญหาไขมันในระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับห้างสรรพสินค้า รีสอร์ท โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรม คุณสมบัติพิเศ..
ระบบดักไขมัน MGR (Manual Grease Remover)

ระบบดักไขมัน MGR (Manual Grease Remover)

ระบบดักและละลายไขมัน Manual Grease Remover (MGR)    ระบบดักและระบายไขมัน Manual Grease Remover (MGR) ด้วยการทำงานรูปแบบสูบน้ำไขมันเข้าถังดักไขมันตามระดับของลูกลอยในถังรวมน้ำเสียจากนวัตกรรมการดักไขมันและระบายไขมันออกจากระบบ สะดวกง่ายต่อการจัดการไขมัน ประหยัดเวลา และลดปัญหาไขมันในระบบบำบัดน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะกับห้า..