เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP


ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส  PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-20AG ปริมาตรถัง 20 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-20AG ปริมาตรถัง 20 ลิตร)

ถังดักไขมัน P.P. แบบตั้งพื้น (รุ่น GT-20AG ปริมาตรถัง 20 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว รุ่น ปริมาตรถัง (ลิตร) สูง (มม.) กว้าง (มม.) ยาว..
฿3,959.00บาท
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส  PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-30AG ปริมาตรถัง 30 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-30AG ปริมาตรถัง 30 ลิตร)

ถังดักไขมัน PP แบบตั้งพื้น (รุ่น PP GT-30AG ปริมาตรถัง 30 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว มีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ ถังดักไขมัน รุ่น ปริมาตรถัง..
฿5,885.00บาท
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-130AG ปริมาตรถัง 130 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-130AG ปริมาตรถัง 130 ลิตร)

ถังดักไขมัน PP แบบตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-130AG ปริมาตรถัง 130 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว รุ่น ปริมาตรถัง (ลิตร) สูง (มม.) กว้าง (มม.) ..
฿11,449.00บาท
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-60AG ปริมาตรถัง 60 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-60AG ปริมาตรถัง 60 ลิตร)

ถังดักไขมัน PP แบบตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-60AG ปริมาตรถัง 60 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว Untitled Document รุ่น ปริมาตรถัง (ลิตร) สูง (มม.) กว้าง ..
฿8,239.00บาท
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่น PP-GT-20UG ปริมาตรถัง 20 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่น PP-GT-20UG ปริมาตรถัง 20 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-20 ปริมาตร 20 ลิตร)            ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้รุ่น ปริมาตรถัง (ลิตร) สูง (มม.) กว้าง (มม.) ยาว (มม.) ระดับท่อเ..
฿4,601.00บาท
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่น PP-GT-30UG ปริมาตรถัง 30 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่น PP-GT-30UG ปริมาตรถัง 30 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดิน ไฟเบอร์กลาส (รุ่น PP-GT-30UG ปริมาตรถัง 30 ลิตร)ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว< รุ่น ปริมาตรถัง (ลิตร) สูง (มม.) กว้าง (มม.) ยาว (มม.) ระดับท่อเข้า(มม.) ระดับท่อออก(มม..
฿6,206.00บาท
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่น PP-GT-60UG ปริมาตรถัง 60 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่น PP-GT-60UG ปริมาตรถัง 60 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-60UG ปริมาตรถัง 60 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว รุ่น ปริมาตรถัง (ลิตร) สูง (มม.) กว้าง (มม.) ยาว (มม.) ระดับท่อเข้า(มม.) ระดับท่อ..
฿8,774.00บาท
ถังดักไขมันฝังดิน ไฟเบอร์กลาส (รุ่น PP-GT-130UG ปริมาตรถัง 130 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดิน ไฟเบอร์กลาส (รุ่น PP-GT-130UG ปริมาตรถัง 130 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดิน ไฟเบอร์กลาส (รุ่น GT-130UG ปริมาตรถัง 130 ลิตร)ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวรุ่น ปริมาตรถัง (ลิตร) สูง (มม.) กว้าง (มม.) ยาว (มม.) ระดับท่อเข้า(มม.) ระดับท่อออก(มม.) ..
฿12,626.00บาท
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส  P.P. แบบ ฝังดิน  (รุ่น GT-1000UG ปริมาตร 1000 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-1000UG ปริมาตร 1000 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-1000 ปริมาตร 1000 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ Model Volume (litre) H..
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน  (รุ่น GT-4000UG ปริมาตร 4000 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-4000UG ปริมาตร 4000 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-4000 ปริมาตร 4000 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ รุ่นปริมาตร(ลิตร)ความสูง(ม.)เส้นผ่าศูนย..
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-1200 UG ปริมาตร 1200 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-1200 UG ปริมาตร 1200 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-1200 ปริมาตร 1200 ลิตร)  ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว มีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ รุ่น ปริมาตร(ลิตร) คว..
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-1600 UG ปริมาตร 1600 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-1600 UG ปริมาตร 1600 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดิน ไฟเบอร์กลาส (รุ่น GT-1600 ปริมาตร 1600 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ รุ่นปริมาตร(ลิตร)ความ..
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-2000UG ปริมาตร 2000 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-2000UG ปริมาตร 2000 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-2000 ปริมาตร 2000 ลิตร)       ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ รุ่นปริมาตร(ลิตร)ความสูง(ม.)..
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-200UG ปริมาตร 200 ลิตร )

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-200UG ปริมาตร 200 ลิตร )

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-200 ปริมาตร 200 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ รุ่นปริมาตร(ลิตร)ความสูง(ม.)เส้นผ่าศูนย์ก..
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-2600 ปริมาตร 2600 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-2600 ปริมาตร 2600 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-2600 ปริมาตร 2600 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ รุ่นปริมาตร(ลิตร)ความสูง(ม.)เส้นผ่าศูนย..
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-3000UG ปริมาตร 3000 ลิตร)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-3000UG ปริมาตร 3000 ลิตร)

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-3000 ปริมาตร 3000 ลิตร) ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้ รุ่นปริมาตร(ลิตร)ความสูง(ม.)เส้นผ่าศูนย..