เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังแซทส์ ถังดักไขมัน></div><p></p><div style=

ถังบำบัดน้ำเสีย SATSแซทส์           ถังบำบัดน้ำเสีย supersats ซุปเปอร์แซทส์             ถังบำบัดน้ำเสีย อีโค้แท้งค์ eco tank       ถังบำบัดน้ำเสีย อีโค้แท้งค์ eco tank       
 
   ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส             ถังดักไขมัน           ถังบำบัดน้ำเสีย aeromax แอโรแมกซ์           
 
   ถังบำบัดน้ำเสีย aerowheel แอโรวีล           Biofil           Air Pure           ไบโอมีเดีย biomedia
 
     Tsurumi Pump            
ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-300 ปริมาณ น้ำเสีย 300 ลบ.ม.)

ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-300 ปริมาณ น้ำเสีย 300 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ รุ่น PCA-300 ปริมาณ น้ำเสีย 300 ลบ.ม./วัน ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อรับน้ำเสียต่อจากขบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ เพื่อลด ค่าความสกปรกในน้ำเสียที่บีโอดี 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำจัดก๊าซที่เกิดจากขบวนการไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ เหมาะสำหรับโครงก..
ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-400 ปริมาณ น้ำเสีย 400 ลบ.ม.)

ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-400 ปริมาณ น้ำเสีย 400 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ รุ่น PCA-400 ปริมาณ น้ำเสีย 400 ลบ.ม./วัน ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อรับน้ำเสียต่อจากขบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ เพื่อลด ค่าความสกปรกในน้ำเสียที่บีโอดี 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำจัดก๊าซที่เกิดจากขบวนการไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ เหมาะสำหรับโครงก..
ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-500 ปริมาณ น้ำเสีย 500 ลบ.ม.)

ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-500 ปริมาณ น้ำเสีย 500 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ รุ่น PCA-500 ปริมาณ น้ำเสีย 500 ลบ.ม./วัน          ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อรับน้ำเสียต่อจากขบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ เพื่อลด ค่าความสกปรกในน้ำเสียที่บีโอดี 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำจัดก๊าซที่เกิดจากขบวนการไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อ ร..
ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-600 ปริมาณ น้ำเสีย 600 ลบ.ม.)

ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-600 ปริมาณ น้ำเสีย 600 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ รุ่น PCA-600 ปริมาณ น้ำเสีย 600 ลบ.ม./วัน            ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อรับน้ำเสียต่อจากขบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ เพื่อลด ค่าความสกปรกในน้ำเสียที่บีโอดี 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำจัดก๊าซที่เกิดจากขบวนการไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่..
ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-700 ปริมาณ น้ำเสีย 700 ลบ.ม.)

ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-700 ปริมาณ น้ำเสีย 700 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ รุ่น PCA-700 ปริมาณ น้ำเสีย 700 ลบ.ม./วัน              ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อรับน้ำเสียต่อจากขบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ เพื่อลด ค่าความสกปรกในน้ำเสียที่บีโอดี 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำจัดก๊าซที่เกิดจากขบวนการไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำเส..
ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-800 ปริมาณ น้ำเสีย 800 ลบ.ม.)

ถังบำบัดน้ำเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-800 ปริมาณ น้ำเสีย 800 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ รุ่น PCA-800 ปริมาณ น้ำเสีย 800 ลบ.ม./วัน             ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อรับน้ำเสียต่อจากขบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ เพื่อลด ค่าความสกปรกในน้ำเสียที่บีโอดี 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำจัดก๊าซที่เกิดจากขบวนการไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำเสียลงสู..
ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-100 ปริมาณ น้ำเสีย 100 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-100 ปริมาณ น้ำเสีย 100 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ รุ่น PCA-100 ปริมาณ น้ำเสีย 100 ลบ.ม./วันถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อรับน้ำเสียต่อจากขบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ เพื่อลด ค่าความสกปรกในน้ำเสียที่บีโอดี 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำจัดก๊าซที่เกิดจากขบวนการไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ เหมาะสำหรับโครงการหม..
ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-50 ปริมาณ น้ำเสีย 50 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ (รุ่น PCA-50 ปริมาณ น้ำเสีย 50 ลบ.ม.)

ถังบำบัดเสีย แอโรแมกซ์ รุ่น PCA ปริมาณ น้ำเสีย 50 ลบ.ม.ถังบำบัดน้ำเสียขั้นสุดท้าย เพื่อรับน้ำเสียต่อจากขบวนการบำบัดแบบไร้อากาศ เพื่อลด ค่าความสกปรกในน้ำเสียที่บีโอดี 90 มิลลิกรัมต่อลิตร ให้เหลือบีโอดี 20 มิลลิกรัมต่อลิตร และสามารถกำจัดก๊าซที่เกิดจากขบวนการไร้อากาศออกไป ก่อนระบายน้ำเสียลงสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะ เหมาะสำหรับโครงการหมู่บ้านจัด..
ปั๊มและอุปกรณ์ ซูรูมิ (Tsurumi)

ปั๊มและอุปกรณ์ ซูรูมิ (Tsurumi)

            บริษัท ซูรูมิ แมนนูแฟคจูริ่ง จำกัด (Tsurumi Manufacturing co.,Ltd.) เป็นบริษัทผู้ผลิตปั๊มจุ่ม (Submersible Pump) แห่งประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงมากกว่า 80 ปี ผลิตภัณฑ์ ซูรูมิ(Tsurumi) ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเทียบเท่ากับ มาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ซูรูมิ จึงมีการ..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-120)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-120)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  APX -120เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา,..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-150)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-150)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  APX -150เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา,..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-40L)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-40L)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  AP -40Lเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา, ..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-60L)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-60L)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  AP -60Lเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา, ..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-80L)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-80L)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  AP -80Lเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา, ..
ไบโอมีเดีย (รุ่น BIG-BIO MEDIA)

ไบโอมีเดีย (รุ่น BIG-BIO MEDIA)

BIG-BIO MEDIA          ไบโอมีเดีย สื่อชีวภาพที่เป็นตัวกลางให้ จุลินทรีย์ยึดเกาะเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ระบบกรองไร้อากาศที่มีประสิทธิภาพ สูงสุดโดยมีน้ำหนักเบาและไม่ทำให้เกิดการอุดตัน มีลักษณะเป็นลูกกลมทรงกระบอกสูง ใบพัดโค้ง มีน้ำหนักเบา ลอยตัว ในน้ำ สามารถช่วยกระจายน้ำได้เอง มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรประมาณ 105 ตรม. ต่อ ลบ.ม...
ไบโอมีเดีย (รุ่น RING MEDIA)

ไบโอมีเดีย (รุ่น RING MEDIA)

RING MEDIA         มีลักษณะเป็น แผ่นโค้ง บาง ๆ มาต่อกันเป็นลูกกลม มีน้ำหนักเบา ลอยตัวในน้ำ สามารถช่วยกระจายน้ำ ได้เอง มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรประมาณ 187 ตรม. ต่อ ลบ.ม. มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงการใช้งานโดยวิธี เท ไม่ต้องจัดรูป รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. RING M..