เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังแซทส์ ถังดักไขมัน></div><p></p><div style=

ถังบำบัดน้ำเสีย SATSแซทส์           ถังบำบัดน้ำเสีย supersats ซุปเปอร์แซทส์             ถังบำบัดน้ำเสีย อีโค้แท้งค์ eco tank       ถังบำบัดน้ำเสีย อีโค้แท้งค์ eco tank       
 
   ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส             ถังดักไขมัน           ถังบำบัดน้ำเสีย aeromax แอโรแมกซ์           
 
   ถังบำบัดน้ำเสีย aerowheel แอโรวีล           Biofil           Air Pure           ไบโอมีเดีย biomedia
 
           Fuchs           Tsurumi Pump            
ไบโอมีเดีย (รุ่น M-CON MEDIA)

ไบโอมีเดีย (รุ่น M-CON MEDIA)

Untitled DocumentM-CON MEDIAตัวกรอง M-CON MEDIA มีลักษณะแผ่นโค้งบางๆมาต่อกันเป็นลูกกลม สีดำ มีน้ำหนักเบา ลอยตัวในน้ำ สามารช่วยกระจายน้ำ ( Flow Distribute ) ได้เอง มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรประมาณ 115 ตรม. ต่อ ลบ.ม. มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง การใช้งานโดยวิธี เทไม่ต้องจัดรูป ( Random Dumping ) รุ่น พื้นผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง ..
ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 120 )

ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 120 )

PP-120       มีลักษณะเป็นแผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกันหลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนักเบาเป็น พลาสติกชนิด Polyvinyl Chloride (PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อน การใช้งานโดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. PP - 120 120 97 4 คุณสมบัติไบโอมีเดีย สื่อชี..
ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 140 )

ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 140 )

PP-140      มีลักษณะเป็นแผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกันหลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนักเบามีพื้นที่มากกว่า PP-120 เป็น พลาสติกชนิด Polyvinyl Chloride(PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อน การใช้งานโดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. PP - 140 140 97 4 คุณสมบัติไบโอม..
ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 150 )

ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 150 )

PP-150       มีลักษณะเป็น แผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกัน หลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนัก เบามีพื้นที่มากกว่า PP-120 ,PP-140 เป็น พลาสติก ชนิด Polyvinyl Chloride(PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อนการใช้งาน โดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. PP - 150 150 97 ..
ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 240 )

ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 240 )

PP-240      มีลักษณะเป็น แผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกัน หลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนัก เบามีพื้นที่มากกว่า PP-120, PP-140, PP-150 เป็น พลาสติก ชนิด Polyvinyl Chloride(PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อนการใช้งาน โดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. PP - 240 240 97 ..