เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ระบบบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังแซทส์ ถังดักไขมัน></div>
<p></p>
<div style=

ถังบำบัดน้ำเสีย SATSแซทส์           ถังบำบัดน้ำเสีย supersats ซุปเปอร์แซทส์             ถังบำบัดน้ำเสีย อีโค้แท้งค์ eco tank       ถังบำบัดน้ำเสีย อีโค้แท้งค์ eco tank       
 
   ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส             ถังดักไขมัน           ถังบำบัดน้ำเสีย aeromax แอโรแมกซ์           
 
   ถังบำบัดน้ำเสีย aerowheel แอโรวีล           Biofil           Air Pure           ไบโอมีเดีย biomedia
 
     Tsurumi Pump            
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-60L)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-60L)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  AP -60Lเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา, ..
เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-80L)

เครื่องเติมอากาศแอร์เพียว (รุ่น AP-80L)

คุณสมบัติเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว  AP -80Lเครื่องเติมอากาศแอร์เพียว ของบริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ ประกอบด้วยสองรุ่น หลัก คือ  APX และ APเครื่องเติมอากาศ แอร์ เพียว เครื่องเติมอากาศอเนกประสงค์ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้า และ ไดอะแฟรม  (DIAPHRAGM) ที่ใช้ไฟ 220 V / 50 Hz (SINGLE PHASE) เหมาะสำหรับใช้ใน ระบบบำบัดน้ำเสีย, บ่อเลี้ยงปลา, ..
ไบโอมีเดีย (รุ่น BIG-BIO MEDIA)

ไบโอมีเดีย (รุ่น BIG-BIO MEDIA)

BIG-BIO MEDIA          ไบโอมีเดีย สื่อชีวภาพที่เป็นตัวกลางให้ จุลินทรีย์ยึดเกาะเพื่อการบำบัดน้ำเสีย ระบบกรองไร้อากาศที่มีประสิทธิภาพ สูงสุดโดยมีน้ำหนักเบาและไม่ทำให้เกิดการอุดตัน มีลักษณะเป็นลูกกลมทรงกระบอกสูง ใบพัดโค้ง มีน้ำหนักเบา ลอยตัว ในน้ำ สามารถช่วยกระจายน้ำได้เอง มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรประมาณ 105 ตรม. ต่อ ลบ.ม...
ไบโอมีเดีย (รุ่น RING MEDIA)

ไบโอมีเดีย (รุ่น RING MEDIA)

RING MEDIA         มีลักษณะเป็น แผ่นโค้ง บาง ๆ มาต่อกันเป็นลูกกลม มีน้ำหนักเบา ลอยตัวในน้ำ สามารถช่วยกระจายน้ำ ได้เอง มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรประมาณ 187 ตรม. ต่อ ลบ.ม. มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูงการใช้งานโดยวิธี เท ไม่ต้องจัดรูป รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. RING M..
ไบโอมีเดีย (รุ่น M-CON MEDIA)

ไบโอมีเดีย (รุ่น M-CON MEDIA)

Untitled DocumentM-CON MEDIAตัวกรอง M-CON MEDIA มีลักษณะแผ่นโค้งบางๆมาต่อกันเป็นลูกกลม สีดำ มีน้ำหนักเบา ลอยตัวในน้ำ สามารช่วยกระจายน้ำ ( Flow Distribute ) ได้เอง มีพื้นที่ผิวต่อปริมาตรประมาณ 115 ตรม. ต่อ ลบ.ม. มีประสิทธิภาพในการบำบัดสูง การใช้งานโดยวิธี เทไม่ต้องจัดรูป ( Random Dumping ) รุ่น พื้นผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง ..
ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 120 )

ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 120 )

PP-120       มีลักษณะเป็นแผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกันหลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนักเบาเป็น พลาสติกชนิด Polyvinyl Chloride (PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อน การใช้งานโดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. PP - 120 120 97 4 คุณสมบัติไบโอมีเดีย สื่อชี..
ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 140 )

ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 140 )

PP-140      มีลักษณะเป็นแผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกันหลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนักเบามีพื้นที่มากกว่า PP-120 เป็น พลาสติกชนิด Polyvinyl Chloride(PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อน การใช้งานโดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. PP - 140 140 97 4 คุณสมบัติไบโอม..
ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 150 )

ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 150 )

PP-150       มีลักษณะเป็น แผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกัน หลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนัก เบามีพื้นที่มากกว่า PP-120 ,PP-140 เป็น พลาสติก ชนิด Polyvinyl Chloride(PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อนการใช้งาน โดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. PP - 150 150 97 ..
ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 240 )

ไบโอมีเดีย (รุ่น PP – 240 )

PP-240      มีลักษณะเป็น แผ่นท่อตกตะกอนซ้อนกัน หลายชั้นสลับกัน มีน้ำหนัก เบามีพื้นที่มากกว่า PP-120, PP-140, PP-150 เป็น พลาสติก ชนิด Polyvinyl Chloride(PVC) ที่ขึ้นรูปเป็นก้อนการใช้งาน โดยวางเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ รุ่น พื้นที่ผิวต่อ ลบ.ม. ช่องว่าง จำนวนชิ้น ต่อ ลบ.ม. PP - 240 240 97 ..