เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิ้งค์


ถังเก็บน้ำ  พี.พี. วิงค์ (รุ่น WINK-5 ความจุ 500 ลิตร ) ท่อนอก

ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิงค์ (รุ่น WINK-5 ความจุ 500 ลิตร ) ท่อนอก

 ถังเก็บน้ำ พี.พี.วิงค์  รุ่น WINK-5 ความจุ 500 ลิตร            ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิ้งค์ สะอาดปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ถึงระดับ UV 8 ทำให้ตัวถังไม่กรอบแตก สีไม่ซีดคงทนตลอด..
฿9,100.00บาท
ถังเก็บน้ำ  พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-10 Plus ความจุ 1000 ลิตร ) ท่อใน

ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-10 Plus ความจุ 1000 ลิตร ) ท่อใน

 ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์  รุ่น PP-WINK-10 Plus ความจุ 1000 ลิตร            ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิ้งค์ สะอาดปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ถึงระดับ UV 8 ทำให้ตัวถังไม่กรอบแตก สีไม่ซี..
฿13,589.00บาท
ถังเก็บน้ำ  พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-10 ความจุ 1000 ลิตร ) ท่อนอก

ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-10 ความจุ 1000 ลิตร ) ท่อนอก

 ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์  รุ่น PP-WINK-10  ความจุ 1000 ลิตร            ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิ้งค์ สะอาดปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ถึงระดับ UV 8 ทำให้ตัวถังไม่กรอบแตก สีไม่ซ..
฿12,465.00บาท
ถังเก็บน้ำ  พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-15 Plus ความจุ 1500 ลิตร ) ท่อใน

ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-15 Plus ความจุ 1500 ลิตร ) ท่อใน

 ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์  รุ่น PP-WINK-15 ความจุ 1500 ลิตร            ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิ้งค์ สะอาดปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ถึงระดับ UV 8 ทำให้ตัวถังไม่กรอบแตก สีไม่ซีดคงทน..
฿18,725.00บาท
ถังเก็บน้ำ  พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-15 ความจุ 1500 ลิตร ) ท่อนอก

ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-15 ความจุ 1500 ลิตร ) ท่อนอก

 ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์  รุ่น PP-WINK-15 ความจุ 1500 ลิตร            ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิ้งค์ สะอาดปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ถึงระดับ UV 8 ทำให้ตัวถังไม่กรอบแตก สีไม่ซีดคงทน..
฿17,655.00บาท
ถังเก็บน้ำ  พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-20 Plus ความจุ 2000 ลิตร ) ท่อใน

ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-20 Plus ความจุ 2000 ลิตร ) ท่อใน

 ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์  รุ่น PP-WINK-20 ความจุ 2000 ลิตร ท่อใน            ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิ้งค์ สะอาดปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ถึงระดับ UV 8 ทำให้ตัวถังไม่กรอบแตก สีไม่ซ..
฿23,540.00บาท
ถังเก็บน้ำ  พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-20 ความจุ 2000 ลิตร ) ท่อนอก

ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-20 ความจุ 2000 ลิตร ) ท่อนอก

 ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์  รุ่น PP-WINK-20 ความจุ 2000 ลิตร            ถังเก็บน้ำ พีพี วิ้งค์ สะอาดปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ถึงระดับ UV 8 ทำให้ตัวถังไม่กรอบแตก สีไม่ซีดคงทนตล..
฿22,447.00บาท
ถังเก็บน้ำ  พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-5 Plus ความจุ 500 ลิตร ) ท่อใน

ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์ (รุ่น PP-WINK-5 Plus ความจุ 500 ลิตร ) ท่อใน

 ถังเก็บน้ำ พีพี วิงค์  รุ่น PP-WINK-5 Plus ความจุ 500 ลิตร            ถังเก็บน้ำ พี.พี. วิ้งค์ สะอาดปลอดภัย ใกล้ชิดธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสาร UV STABILIZER สามารถ ป้องกันแสงแดดได้ถึงระดับ UV 8 ทำให้ตัวถังไม่กรอบแตก สีไม่ซีดค..
฿10,700.00บาท