เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน


ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน (Maxfil)

ระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน (Maxfil)

Untitled Documentระบบกรองน้ำด้วยเมมเบรน Maxfil มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุมในกระบวนการผลิตน้ำ เช่น ระบบปรับสภาพน้ำก่อนและหลังการกรอง ระบบสูบจ่ายน้ำ รวมไปถึงการเชื่อมโยง ระบบการบริหารจัดการน้ำ เหมาะสำหรับการผลิตน้ไใช้เองสำหรับชุมชน หน่วยงาน อาคารพาณิชย์ หรือโรงงานอุตสาหกรรม และด้วยประสบการณ์ด้านระบบน้ำมากกว่า 40 ปี พร้อมทีมวิศวกร ผู้เ..