เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ถังเก็บน้ำ พี.พี.เซฟ


ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–10 ความจุ1,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–10 ความจุ1,000 ลิตร)

ถังเเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–10 ความจุ1,000 ลิตร)         ถังเก็บน้ำ พี.พี.เซฟ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade จากเครือ SCG เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ป้องกันและยับยัง( การเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำ ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ พี..
฿15,301.00บาท
ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–15  ความจุ1,500 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–15 ความจุ1,500 ลิตร)

ถังเเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–15 ความจุ1,500 ลิตร)         ถังเก็บน้ำ พี.พี.เซฟ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade จากเครือ SCG เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ป้องกันและยับยัง( การเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำ ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ พี..
฿18,832.00บาท
ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–20 ความจุ 2,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–20 ความจุ 2,000 ลิตร)

ถังเเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น PP-Safe–20 ความจุ 2,000 ลิตร)         ถังเก็บน้ำ พี.พี.เซฟ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade จากเครือ SCG เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ป้องกันและยับยัง( การเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำ ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ พ..
฿23,433.00บาท
ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–10 Nano ความจุ  1,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–10 Nano ความจุ 1,000 ลิตร)

ถังเเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–10 Nano ความจุ1,000 ลิตร)          ถังเก็บน้ำ พี.พี.เซฟ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade จากเครือ SCG เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ป้องกันและยับยัง( การเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำ ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น จุดเด่นของผลิตภ..
฿15,836.00บาท
ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–15 Nano ความจุ  1,500 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–15 Nano ความจุ 1,500 ลิตร)

ถังเเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–15 Nano ความจุ1,500 ลิตร)         ถังเก็บน้ำ พี.พี.เซฟ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade จากเครือ SCG เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ป้องกันและยับยัง( การเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำ ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำ พีพ..
฿19,046.00บาท
ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–20 Nano ความจุ 2,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–20 Nano ความจุ 2,000 ลิตร)

ถังเเก็บน้ำ พีพี เซฟ (รุ่น S–20 Nano ความจุ 2,000 ลิตร)          ถังเก็บน้ำ พี.พี.เซฟ ผลิตจากวัสดุ Polymer Elixer ประเภท Food Grade จากเครือ SCG เหมาะสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เป็นสนิม มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ป้องกันและยับยัง( การเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำ ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้น จุดเด่นของผลิต..
฿23,968.00บาท