เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ถังเก็บน้ำ พี.พี.ฟิวชั่น


ถังเก็บน้ำ พี.พี.ฟิวชั่น (รุ่น FZ-10 Nano ความจุ 1000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พี.พี.ฟิวชั่น (รุ่น FZ-10 Nano ความจุ 1000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พี.พี.ฟิวชั่น รุ่น FZ-10 Nano ความจุ (ลิตร) 1000        เหมาะสำหรับการบรรจุน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นถังเก็บน้ำบนดิน ประหยัดพื้นที่ มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำและ ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก มอก. รับประกันยาวนานถึง 15 ปีคุณสมบัต..
ถังเก็บน้ำ พี.พี.ฟิวชั่น (รุ่น FZ-10 ความจุ 1000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พี.พี.ฟิวชั่น (รุ่น FZ-10 ความจุ 1000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำ พี.พี.ฟิวชั่น รุ่น FZ-10 Nano ความจุ 1000 ลิตร         เหมาะสำหรับการบรรจุน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค เป็นถังเก็บน้ำบนดิน ประหยัดพื้นที่ มีสารซิลเวอร์ไอออน (Ag+) ป้องกันและยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียภายในผิวถังเก็บน้ำและ ได้รับมาตรฐานการรับรองจาก มอก. รับประกันยาวนานถึง 15 ..