เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ถังเก็บน้ำฝังดิน ไฟเบอร์กลาส


ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S10UG ความจุ  1,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S10UG ความจุ 1,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน หรือ ใต้ดิน รุ่น PP-S10UG ความจุ  1,000 ลิตร              อีกรูปแบบหนึ่งของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจาก พี.พี. ซึ่งเป้นถังเก็บน้ำฝังดิน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ถังเก็บน้ำ พี.พี. รุ่นฝังดินไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยเหมาะสำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารที่ไม่มีพื้นที..
ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S15UG ความจุ  1,500 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S15UG ความจุ 1,500 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน หรือ ใต้ดิน รุ่น PP-S15UG ความจุ  1,500 ลิตร              อีกรูปแบบหนึ่งของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจาก พี.พี. ซึ่งเป้นถังเก็บน้ำฝังดิน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ถังเก็บน้ำ พี.พี. รุ่นฝังดินไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยเหมาะสำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารที่ไม่มีพื้นที..
ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S17UG ความจุ 1,700 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S17UG ความจุ 1,700 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน หรือ ใต้ดิน รุ่น S10UG ความจุ  1,700 ลิตร              อีกรูปแบบหนึ่งของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจาก พี.พี. ซึ่งเป้นถังเก็บน้ำฝังดิน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ถังเก็บน้ำ พี.พี. รุ่นฝังดินไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยเหมาะสำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารที่ไม่มีพื้นที่สำ..
ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S21UG ความจุ 2,100  ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S21UG ความจุ 2,100 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน หรือ ใต้ดิน รุ่น PP-S10UG ความจุ  2,100 ลิตร              อีกรูปแบบหนึ่งของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจาก พี.พี. ซึ่งเป้นถังเก็บน้ำฝังดิน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ถังเก็บน้ำ พี.พี. รุ่นฝังดินไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยเหมาะสำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารที่ไม่มีพื้นที..
ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S25UG ความจุ  2,500 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S25UG ความจุ 2,500 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน หรือ ใต้ดิน  รุ่น PP-S10UG ความจุ  1,000 ลิตร              อีกรูปแบบหนึ่งของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจาก พี.พี. ซึ่งเป้นถังเก็บน้ำฝังดิน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ถังเก็บน้ำ พี.พี. รุ่นฝังดินไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยเหมาะสำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารที่ไม่มี..
ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S30UG ความจุ  3,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S30UG ความจุ 3,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน รุ่น S30UG ความจุ  3,000 ลิตร              อีกรูปแบบหนึ่งของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจาก พี.พี. ซึ่งเป้นถังเก็บน้ำฝังดิน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ถังเก็บน้ำ พี.พี. รุ่นฝังดินไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยเหมาะสำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารที่ไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งถังบนด..
ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S40UG ความจุ 4,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S40UG ความจุ 4,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน รุ่น S40UG ความจุ  4,000 ลิตร              อีกรูปแบบหนึ่งของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจาก พี.พี. ซึ่งเป้นถังเก็บน้ำฝังดิน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ถังเก็บน้ำ พี.พี. รุ่นฝังดินไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยเหมาะสำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารที่ไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งถังบนด..
ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S50UG ความจุ 5,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน (รุ่น PP-S50UG ความจุ 5,000 ลิตร)

ถังเก็บน้ำฝังดิน หรือ ใต้ดิน  รุ่น PP-S50UG ความจุ  5,000 ลิตร              อีกรูปแบบหนึ่งของถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสจาก พี.พี. ซึ่งเป้นถังเก็บน้ำฝังดิน ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยสำหรับการใช้เพื่ออุปโภค บริโภค ถังเก็บน้ำ พี.พี. รุ่นฝังดินไม่เปลืองเนื้อที่ใช้สอยเหมาะสำหรับบ้านทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารที่ไม่มีพื้นที่สำห..