เลือกสินค้าตามการใช้งาน
ระบุจำนวนคน

ปั๊มและอุปกรณ์ ซูรูมิ


ปั๊มและอุปกรณ์ ซูรูมิ (Tsurumi)

ปั๊มและอุปกรณ์ ซูรูมิ (Tsurumi)

            บริษัท ซูรูมิ แมนนูแฟคจูริ่ง จำกัด (Tsurumi Manufacturing co.,Ltd.) เป็นบริษัทผู้ผลิตปั๊มจุ่ม (Submersible Pump) แห่งประเทศญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงมากกว่า 80 ปี ผลิตภัณฑ์ ซูรูมิ(Tsurumi) ได้การรับรองจากสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม ของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเทียบเท่ากับ มาตรฐานสากล ด้วยเหตุนี้ซูรูมิ จึงมีการ..