แคตตาล็อก ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส และพีอี และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

ประวัติบริษัท

 ผลิตภัณฑ์ PP

 

ระบบสำรองน้ำ

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส D-TANK    ถังเก็บน้ำ Fuzion   ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Big Tank    ถังเก็บน้ำ Safe


ถังเก็บน้ำ D Tank

 


ถังเก็บน้ำ Fuzion

 


ถังเก็บน้ำ Big Tank

 


ถังเก็บน้ำ Safe

 

 

 

           
 ถังเก็บน้ำ pe Spring    ถังเก็บน้ำฝังดิน ใต้ดิน ไฟเบอร์กลาส    ถังเก็บน้ำ pe Wink    Maxfil
             


ถังเก็บน้ำ Spring

 


ถังเก็บน้ำฝังดิน

 


ถังเก็บน้ำ Wink

 


Maxfil

 
   

 

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 
 ถังบำบัดน้ำเสีย Save Space    ถังบำบัดน้ำเสีย Super Sats    ถังบำบัดน้ำเสีย Sats    ถังดักไขมัน grease trap


ถังบำบัดน้ำเสีย Save Space

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Super Sats

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Sats

 


ถังดักไขมัน Grease Trap

 

 

           
 ถังดักไขมัน grease trap gt    ถังบำบัดน้ำเสีย eco tank    ถังบำบัดน้ำเสีย eco tank extra    air pure


ถังดักไขมัน Grease Trap GT

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Eco Tank

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Eco Tank Extra

 


Air Pure

 

 

           
 ถังบำบัดน้ำเสีย aeromax amc    ถังบำบัดน้ำเสีย aeromax ame    ถังบำบัดน้ำเสีย aerowheel    ถังบำบัดน้ำเสีย sats pe


ถังบำบัดน้ำเสีย Aeromax AMC

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Aeromax AME

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Aerowheel

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Sats PE

 

 

           
 biofil    ถังดักไขมัน autogrease    ถังดักไขมัน GreasePE    


Biofil

 


Auto Grease Remover

 


ถังดักไขมัน Grease Trap PE

     

 

 

Water Solution

 คอนกรีตเสริมใยแก้ว ,จีอาร์ซี GRC    

 Water Solution

   
     

วัสดุก่อสร้าง

 คอนกรีตเสริมใยแก้ว ,จีอาร์ซี GRC    หลังคาเหล็กรีดลอน ซังโก้ sanko    ผนังกันเสียง ,ผนังกั้นเสียง ,Noise Barier    ถังเก็บสารเคมี FRP ,ถังเคมี ,ถังทนเคมี

 GRC

   Sanko    Noise Barrier  

 ถังเก็บสารเคมี FRP

             

 

Acrylic Bathtub

 

 

Bathroom Unit

       

 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

Solar Cell

             
REC   JINKO    

 

SMA - Inverter

             
SUNNY BOY
(3000TL/3600TL/4000TL/5000TL)
  SUNNY TRIPOWER
(5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL)
  SUNNY TRIPOWER
(20000TL/25000TL)
 

 

Lock Star - Mounting  

             
Rack-in-Box   TILT   Terramount  

ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้