แคตตาล็อก ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส และพีอี และผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง

ประวัติบริษัท

 ผลิตภัณฑ์ PP

 

ระบบสำรองน้ำ

 ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส D-TANK  ถังเก็บน้ำฝังดิน ใต้ดิน ไฟเบอร์กลาส ถังเก็บน้ำ ไฟเบอร์กลาส Big Tank  ถังเก็บน้ำ Safe


ถังเก็บน้ำ D Tank

 


ถังเก็บน้ำฝังดิน

 


ถังเก็บน้ำ Big Tank

 


ถังเก็บน้ำ Safe

 

 

 

      
 ถังเก็บน้ำ pe Wink  Maxfil    
       


ถังเก็บน้ำ Wink


 


Maxfil

 


 


 
  

 

 

ระบบบำบัดน้ำเสีย

 
 ถังบำบัดน้ำเสีย Save Space  ถังบำบัดน้ำเสีย Super Sats  ถังบำบัดน้ำเสีย Sats  ถังดักไขมัน grease trap


ถังบำบัดน้ำเสีย Save Space

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Super Sats

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Sats

 


ถังดักไขมัน Grease Trap

 

 

      
 ถังดักไขมัน grease trap gt  ถังบำบัดน้ำเสีย eco tank extra  air pure  


ถังดักไขมัน Grease Trap GT

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Eco Tank Extra

 


Air Pure

 


 

 

      
 ถังบำบัดน้ำเสีย aeromax amc  ถังบำบัดน้ำเสีย aeromax ame    


ถังบำบัดน้ำเสีย Aeromax AMC

 


ถังบำบัดน้ำเสีย Aeromax AME

  


 

 

      
 biofil  ถังดักไขมัน autogrease    


Biofil

 


Auto Grease Remover

    

 

 

Water Solution

 คอนกรีตเสริมใยแก้ว ,จีอาร์ซี GRC  

 Water Solution

  
   

วัสดุก่อสร้าง

 คอนกรีตเสริมใยแก้ว ,จีอาร์ซี GRC  ผนังกันเสียง ,ผนังกั้นเสียง ,Noise Barier  ถังเก็บสารเคมี FRP ,ถังเคมี ,ถังทนเคมี  

 GRC

 Noise Barrier  ถังเก็บสารเคมี FRP  

 

       

 

Acrylic Bathtub

 

 

Bathroom Unit

    

 

ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

 

 

Solar Cell

       
REC JINKO  

 

SMA - Inverter

       
SUNNY BOY
(3000TL/3600TL/4000TL/5000TL)
 SUNNY TRIPOWER
(5000TL/6000TL/7000TL/8000TL/9000TL)
 SUNNY TRIPOWER
(20000TL/25000TL)
 

 

Lock Star - Mounting  

       
Rack-in-Box  TILT  Terramount 

ไม่มีรายการสินค้าอยู่ในหมวดสินค้านี้