ร่วมงานกับเรา

กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นกลุ่มบริษัทชั้นนำของคนไทยที่มุ่งมั่นสร้างความสมดุลให้กับธุรกิจ
พนักงานและสังคม ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าหลัก 5 ประการ คือ
       1. ผลิตสินค้าและบริการคุณภาพ
       2. นำเสนอแนวความคิดใหม่พัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม
       3. ดำเนินธุรกิจในรูปแบบที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทั้ง พนักงาน องค์กร และสังคม
       4.ผสมผสานความรู้ และความสามารถ เพื่อร่วมคิดร่วมสร้าง
       5. ยึดหลักคุณธรรม จรรยาบรรณ ด้วยวิถีแบบไทยที่ดีงาม

        เนื่องด้วยบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คุณภาพสูงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการและประโยชน์ใช้สอยของลูกค้าอย่างสูงสุดทั้งในด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ

คลิกตำแหน่งเพื่อดูรายละเอียด

         เจ้าหน้าที่ขาย(พื้นที่กรุงเทพ)

         เจ้าหน้าที่ขาย(พื้นที่ต่างจังหวัด)


สวัสดิการบริษัท
      กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ วงเงินรักษาพยาบาล ตรวจสุขภาพประจำปี ชุดยูนิฟอร์ม เบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด เงินช่วยเหลืองานศพ ประกันสังคม และอื่นๆ

ฝากประวัติหรือส่งข้อมูลการสมัครงานได้ที่ 
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
- E-mail: Supan.C@pp.premier.co.th
- Website: www.premier-products.co.th

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสุพรรณ คำชัย (โทร 02-301- 2243, 083-789-0633)

บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่: เลขที่ 2 อาคารพรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 (ซอยศรีนครินทร์ 59) ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

 

แบบฟอร์มสมัครงาน