ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ติดต่อ : ฝ่ายนักนักลงทุนสัมพันธ์
เบอร์โทร : 02-301-1550
เบอร์โทรสาร : 02-398-1188
อีเมล์ : IRCONTACT@PP.PREMIER.CO.TH

ฟอร์มติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์