ข่าวสาร

สัมมนาอบรม Premier Products Solar Professional Training Program

22/10/2018

บมจ.พรีเมียร์ โพรดักส์ &..

โพสโดย : Admin


ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานการผลิต

27/09/2016

ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานการผลิต ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำแล..

โพสโดย : Admin


สัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program”

10/05/2016

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกั..

โพสโดย : Admin


บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล

09/06/2016

พรีเมียร์ โพรดักส์ ร่วมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม Eco Product International Fair 2016 &..

โพสโดย : Adminเข้าร่วมจัดแสดงงานสถาปนิก 58

03/12/2015

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนาม พี.พี. ได้เข้าร่วมจัดแสดงงานสถาป..

โพสโดย : Admin


โครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ปลูกป่า สร้างฝาย จ. ปราจีนบุรี

03/12/2015

โครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ปลูกป่า สร้างฝาย จ. ปราจีนบุรี พนักงานชาวพรีเมียร์ โพรดักส์ และเพื่อนพนักงา..

โพสโดย : Adminโครงการคนละไม้ คนละมือ

03/12/2015

โครงการคนละไม้ คนละมือ โครงการพระราชดำริ รักในหลวงต้องแสดงออก ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ..

โพสโดย : Admin


ช่วยเหลือชุมชนบ้านโรงกุ้ง มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar

03/12/2015

พรีเมียร์ โพรดักส์ ช่วยเหลือชุมชนบ้านโรงกุ้ง มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม จ.สมุท..

โพสโดย : Admin


แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 10 รายการ จากทั้งหมด 16 รายการ (จำนวน 2 หน้า)