โครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ปลูกป่า สร้างฝาย จ. ปราจีนบุรี

โครงการ รักษ์ป่า รักษ์น้ำ ปลูกป่า สร้างฝาย จ. ปราจีนบุรี

พนักงานชาวพรีเมียร์ โพรดักส์ และเพื่อนพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์  กว่า 100 คน ร่วมโครงการ "รักษ์ป่า...รักษ์น้ำ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อรักษาป่า และพื้นที่ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ สวนป่าระเบาะเกตุ วันที่ 8 มิถุนายน 2556

สำหรับพื้นที่สวนป่าระเบาะเกตุ ต.นาดี อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี เมื่อปี 2538 กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ได้ร่วมกันปลูกป่าถวายในหลวงตามดครงการ "ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ" บนพื้นที่ 1,250 ไร่ โดยการปลูกป่าในปี 2556 นี้ เป็นการปลูกป่า ทดแทนป่าไม้ที่เสื่อมโทรม และสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชุ่มน้ำบริเวณป่าโดยร่วมกับชุมชน และหน่วยงานราชการในพื้นที่