ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานการผลิต

 

     ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานการผลิต ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559

        

ดาวน์โหลดรายชื่อ