สัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program”

       เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนามของ พี .พี.ได้ร่วมกับ REC Singapore ผู้ผลิตแผงโซล่าร์เซลล์ยี่ห้อ REC ที่ปัจจุบัน พี พี เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย จัดงานสัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program”  เป็นการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เรื่องของการออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบระบบฯ เคล็ดลับ เทคนิคต่างๆ ฯลฯ ของระบบโซล่าร์เซลล์ให้แก่กลุ่มลูกค้าของ พี พี ประกอบด้วยผู้รับเหมาที่ติดตั้งระบบโซล่าร์ ผู้ประกอบธุรกิจโซล่าร์ และบุคคลที่สนใจในเรื่องของระบบโซล่าร์เซลล์ โดยวิทยากรผู้ชำนาญการณ์จาก RECประเทศสิงค์โปร์ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการอบรมว่าเป็น “REC Champion Training”เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ ไปใช้กับงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพสูงสุด นอกจากนี้ภายในงานได้มีการมอบประกาศนียบัตรหลังจากจบการอบรมสัมมนาให้แก่ผู้เข้าอบรมด้วย