ผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงาน

 

ประมวลภาพการเยี่ยมชมโรงงงานการผลิต ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559