โครงการคนละไม้ คนละมือ

โครงการคนละไม้ คนละมือ

โครงการพระราชดำริ รักในหลวงต้องแสดงออก ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขต 2 จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนายการฝ่ายจัดการน้ำ ท่านชลธร ปั่นเจริญ ที่ศูนยได้มีการจำหน่ายถงน้ำประเภทดีแท๊งก์ ขนาด 1500 ลิตรและ 1000 ลิตร พร้อมกับถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร มากว่า 2 ปีแล้ว
ซึ่งเป็นโครงการที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กชาวเขาในโครงการโรงเรียนของสมเด็จย่า ในพื้นที่ อ.อมก๋อย อ.ดอยแม่สะลอง และภายในเดือนมีนาคม 2556 นี้จะขยายพื้นที่ในการความช่วยเหลือลงโครงการโรงเรียน ตชด.ในพื้นที่เชียงราย
และตาก ลำปาง

ปี 2553 ซื้อถังน้ำ ขนาด 3000 ลิตร จำนวน 52 ใบ
ปี 2554 ซื้อถังน้ำ ขนาด 3000 ลิตร จำนวน 42 ใบ
ปี 2555 ซื้อถังน้ำ ดีแท๊งก์ 1500 ลิตร จำนวน 256 ใบ ถังน้ำพลาสติกจำนวน 98 ใบ
มีการนำสินค้ามาส่งในปี 2556 แยกเป็น ดีแท๊งก์ 1000 ลิตรจำนวน 65 ใบ และ1500 ลิตร 30 ใบ พลาสติก 35 ใบ
ปี 2556 คาดซื้อถังน้ำ ดีแท๊งก์ 1000 ลิตรจำนวน 150 ใบ และ 1500 ลิตรนั้น 50 ใบ ถังพลาสติก อีกจำนวน 60 ใบ พร้อมพีพีเฟรช ขนาด 2000 ลิตร จำนวน 45 ใบ
 
ทางบริษัท ฯ ได้จำหน่าย เก้าอี้ เพื่อระดมทุนซื้อถังน้ำ และ รวบรวมเงินบริจาค ณ ศูนย์เชียงใหม่ เพื่อโครงการคนละไม้คนละมือ