ช่วยเหลือชุมชนบ้านโรงกุ้ง มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar

พรีเมียร์ โพรดักส์ ช่วยเหลือชุมชนบ้านโรงกุ้ง มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar

ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดย ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องต้นแบบชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ วิจัยสถาปัตยกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ทั้งนี้ คุณเดชา แก้วพฤหัสชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar นวัตกรรมใหม่ของถังบำบัดน้ำเสีย

ซึ่งด้านล่างของถังบำบัดเสีย เป็นระบบเกรอะกรองไร้อากาศ (Anaerobic Treatment) ส่วนด้านบนเป็นระบบบำบัดแบบผสมผสานด้วยกระบวนการ Photosynthesis ทำให้ มีประสิทธิภาพการบำบัดดีขึ้น เทียบเท่ากับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ โดยถังบำบัดไม่มีการใช้ไฟฟ้า ให้กับชุมชนบ้านโรงกุ้ง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงานชุมชนสหกรณ์เคหะสถานบ้านโรงกุ้งมั่นคง โดยมีคุณบุญล้อม ฮกเหลี่ยม เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบ ดังกล่าว