บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัดพร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ที่เป็นผุ้นำในธุรกิจผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าของประเทศไทย พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเริ่มต้นวันแรก
(First Trading Day) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า "PPP" ซึ่งหลังจากที่เปิดขายหุ้นสามาญเพิ่มทุนให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO - Initial Public Offering) จำนวน 82.5 ล้านหุ้น ระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2556 ในราคาเสนอขายที่ 5 บาทต่อหุ้น

ที่ผ่านมานั้น ได้รับเงินจากการระดมทุนจำนวน 412.50 ล้านบาท โดยเงินที่ได้จากการขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ จะนำมาลงทุนเพิ่มในธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตในอนาคต ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตของธุรกิจ จึงมั่นใจว่าการซื้อขายในวันแรกของหุ้น PPP จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนที่จะเข้ามาซื้อขายกันอย่างคึกคัก เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีนักลงทุนสนใจ จองซื้อหุ้น PPP เกินกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย โดยเฉพาะนักลงทุนสถาบันที่จองซื้อล้นถึง 9 เท่า