กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  นำทีมโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการขับรถ Rally หา RC เล่นเกมส์ด่านต่างๆ อาทิเช่น โยนห่วง เป็นต้น และตบท้ายด้วยกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ซึ่งทั้งสนุก มันส์ ร้อน และอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกัน

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา บริษัท พรีเมียร์โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ
บริษัท อินฟินิท กรีน จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในวโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ณ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี  นำทีมโดยคณะผู้บริหารและพนักงาน กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการขับรถ Rally หา RC เล่นเกมส์ด่านต่างๆ อาทิเช่น โยนห่วง เป็นต้น และตบท้ายด้วยกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ซึ่งทั้งสนุก มันส์ ร้อน และอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกัน