แจ้งเบาะแส

การแจ้งเบาะแส

สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนได้ในช่องทาง ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบเลขานุการบริษัท

บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 2 พรีเมียร์เพลซ ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0-2301-1569
แฟกซ์ : 0-2748-2063
อีเมล์ : Teerapol.act@pp.premier.co.th

ฟอร์มแจ้งเบาะแส