ประกาศรายชื่อผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานการผลิต ผลิตภัณฑ์ถังเก็บน้ำและถังบำบัดน้ำเสีย บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
        เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559
         
         
     

ดาวน์โหลดรายชื่อ

เข้าสู่เว็บไซด์ Enter Website