ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน Premier Products
  ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน

 สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ พร้อมจัดส่งสินค้าโดยตรงถึงบ้านคุณ

 สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ได้ พร้อมจัดส่งสินค้าโดยตรงถึงบ้านคุณ

ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส บิ๊กแท้งค์ เหมาะสำหรับอาคารขนาดกลาง/ใหญ่ และโรงงาน

 
โครงการ รักษ์ป่า...รักษ์น้ำ ปลูกป่า สร้างฝาย จ. ปราจีนบุรี พนักงานชาวพรีเมียร์ โพรดักส์ และเพื่อนพนักงานกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ กว่า 100 คน ร่วมโครงการ "รักษ์ป่า...รักษ์น้ำ" ซึ่งเป็นกิจกรรมที่บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) จัดขึ้น เพื่อรักษาป่า และพื้นที่ต้นน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์ ณ สวนป่าระเบาะเกตุ วันที่ 8 มิถุนายน 2556 อย่าพลาด! เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงานสถาปนิก’ 59 ใหญ่ที่สุด อย่าพลาด! เชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการงานสถาปนิก’ 59 ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภายใต้ ชื่อ :“BACK TO BASIC สู่สามัญ” ของ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ณ บูธเลขที่ S301 Zone SANITARYWARE Hall 3 โครงการคนละไม้ คนละมือ โครงการพระราชดำริ รักในหลวงต้องแสดงออก ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เขต 2 จังหวัดลำปาง โดยผู้อำนายการฝ่ายจัดการน้ำ ท่านชลธร ปั่นเจริญ ที่ศูนยได้มีการจำหน่ายถงน้ำประเภทดีแท๊งก์ ขนาด 1500 ลิตรและ 1000 ลิตร พร้อมกับถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร มากว่า 2 ปีแล้ว พรีเมียร์ โพรดักส์ ช่วยเหลือชุมชนบ้านโรงกุ้ง มอบถังบำบัดน้ำเสีย พรีเมียร์ โพรดักส์ ช่วยเหลือชุมชนบ้านโรงกุ้ง มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผศ.ดร.กุณฑลทิพย พานิชภักดิ์หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องต้นแบบชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ วิจัยสถาปัตยกรรมเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) ทั้งนี้ คุณเดชา แก้วพฤหัสชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานขายผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทนบริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) มอบถังบำบัดน้ำเสีย Oxysolar นวัตกรรมใหม่ของถังบำบัดน้ำเสีย ซึ่งด้านล่างของถัง เป็นระบบเกรอะกรองไร้อากาศ (Anaerobic Treatment) ส่วนด้านบนเป็นระบบบำบัดแบบผสมผสาน ด้วยกระบวนการ Photosynthesis ทำให้ มีประสิทธิภาพการบำบัดดีขึ้น เทียบเท่ากับระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ โดยถังบำบัดไม่มีการใช้ไฟฟ้า ให้กับชุมชนบ้านโรงกุ้ง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อใช้ในอาคารสำนักงานชุมชนสหกรณ์เคหะสถานบ้านโรงกุ้งมั่นคง โดยมีคุณบุญล้อม ฮกเหลี่ยม เป็นตัวแทนชุมชนรับมอบ ดังกล่าว บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) รับรางวัล บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ยังเป็น 1 ใน 19 สถานประกอบการ จาก ทั่วประเทศที่ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่น จากสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบรางวัลสถานประกอบการอุตสาหกรรมต้นแบบ เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ว เริ่มวันที่ 14 ก.พ. 2556 สัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program” สัมมนาอบรม “REC Solar Professional Training Program” วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) พี.พี. เข้าร่วมจัดแสดงงานสถาปนิก 58 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนาม พี.พี. ได้เข้าร่วมจัดแสดงงานสถาปนิก 58 ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ออกแบบตกแต่งและวัสดุก่อสร้างล้ำสมัยจากทั่วทุกมุมโลก ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 21.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ประมวลภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ประมวลภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ข้อมูลองค์กร
 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
 
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 
ข้อมูลทางการเงิน
 
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
 
แบบ 56-1
 
รายงานประจำปี
 
การประชุมผู้ถือหุ้น
 
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
 
หนังสือชี้ชวน
 
ข้อมูลหลักทรัพย์
 
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
 
ข่าวที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์
 
การแจ้งเบาะแส
 
วิดีโอ พรีเซนเทชั่น
 
ประวัติและการประกอบธุรกิจของบริษัท
 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
 
โครงสร้างองค์กร
 
คณะกรรมการบริษัท
 
เลขานุการบริษัทและผู้ตรวจสอบภายใน
 
คณะผู้บริหาร
 
โครงสร้างบริษัท/บริษัทย่อยและอื่นๆ
 
ข้อบังคับบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ
 
จรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 
นโยบายกลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 
นโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม
 
นโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
 
นโยบายด้านบริหารความเสี่ยง
 
นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
 
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
 
 
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน
บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักกันดีในนามของ พี .พี. ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2518 โดยเริ่มก้าวแรกด้วยการเป็นผู้ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัสดุก่อสร้าง อาคาร และผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ พี.พี.ได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะพัฒนาบริษัทฯให้ เติบโตควบคู่ไปกับ คุณภาพชีวิตของคนไทย

!!!! Promotion !!!!

วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559

ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน    
     
Tag: ถังเก็บน้ำ , ถังบำบัดน้ำเสีย , หลังคาเหล็กรีดลอน  
ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน
Scroll Left
 
 ถังเก็บน้ำ ถังบำบัดน้ำเสีย หลังคาเหล็กรีดลอน Premier Products
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ถังเก็บน้ำ, ถังบำบัดน้ำเสีย, หลังคาเหล็กรีดลอน © สงวนลิขสิทธิ์ 2554 นโยบายความเป็นส่วนตัว